Mažesnis išmetamųjų teršalų kiekis

2022 m. NESTE atsinaujinančiųjų išteklių produktai padėjo klientams keliose geografinėse rinkose sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš viso 11,1 mln. tonų*. Šis kiekis prilygsta 1,8 mln. ES gyventojų vidutiniam metiniam anglies dioksido pėdsakui (šaltinis: Pasaulio bankas) arba 4 mln. keliuose nelikusių lengvųjų automobilių per vienerius metus. 

Naudojant iš atsinaujinančių žaliavų pagamintą „Neste MY“ dyzeliną, per visą degalų gyvavimo ciklą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį galima sumažinti iki 90%*, palyginti su iškastiniu dyzelinu.

„Neste MY Renewable Diesel“ dyzelinas, pagamintas iš 100% atsinaujinančių žaliavų, ir iškastinis dyzelinas skiriasi tiek bendru išmetamųjų teršalų kiekiu, susidarančiu per visą jų gyvavimo ciklą, tiek tuo, kaip išmetamieji teršalai pasiskirsto įvairiuose gyvavimo ciklo etapuose.

Sprendimas vietos oro kokybei pagerinti

„Neste MY“ dyzelinas ne tik mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą kiekį, bet ir yra ekonomiškai efektyvus sprendimas, leidžiantis sumažinti su eismu susijusią vietinę taršą ir pagerinti vietinę oro kokybę miestuose, todėl yra puiki alternatyva, pavyzdžiui, miesto autobusams.

Moksliniais ir lauko tyrimais** įrodyta, kad naudojamas „Neste MY Renewable Diesel“ dyzelinas iš atsinaujinančių žaliavų pasižymi toliau išvardytais pranašumais, palyginti su iškastiniu dyzelinu:

•    iki 33 % sumažėja smulkiųjų kietųjų dalelių kiekis;
•    iki  30 % mažiau angliavandenilių (HC);
•    iki 24 % sumažėja išmetamo anglies monoksido (CO) kiekis;
•    iki 9 % mažiau azoto oksidų (NOx);
•    mažesnis poliaromatinių angliavandenilių (PAH) kiekis.

Vietos išmetamų teršalų kiekį galima veiksmingai sumažinti, investuojant į naują transporto priemonių parką su elektriniais arba moderniausiais dyzeliniais varikliais. Tačiau, jei tokios investicijos negalimos, „Neste MY“ dyzelinas – puikus pakaitinių degalų sprendimas, kurį iš karto galima naudoti esamose transporto priemonėse. Senesniems ir ne tokiems pažangiems varikliams „Neste MY“ dyzelinas suteikia daugiau naudos, nes mažina išmetamųjų teršalų kiekį.   

*) ŠESD kiekio sumažinimo procentinė dalis skiriasi, atsižvelgiant į konkretaus regiono teisės aktus, kuriuose numatyta skaičiavimo metodika (pavyzdžiui, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 (RED II) Europoje ir Kalifornijos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių degalų standartas (LCFS) JAV), ir į gaminiui gaminti naudojamų žaliavų derinį kiekvienoje rinkoje.

**) Šie vidutiniai išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimo skaičiai gauti atlikus NESTE MY Renewable Diesel dyzelino iš atsinaujinančių žaliavų ir hidrinto augalinio aliejaus (HVO) degalų tyrimus, kurių metu kaip degalai buvo naudojamas 100 % NESTE MY Renewable Diesel dyzelinas. Transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis buvo lyginamas su įprastinio dyzelino be sieros kiekiu. Rezultatai paskelbti daugiau kaip 40 mokslinių publikacijų.