Degalų pylimas

Kaip įsipilti pilną baką degalų?

Patogiausia pilną baką degalų įsipilti, atsiskaitant NESTE mokėjimo arba banko mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitant NESTE mokėjimo kortele tereikia įdėti kortelę į kortelių skaitytuvą, mokėjimo terminalui ją nuskaičius ištraukti, surinkti PIN kodą ir pasirinkus kolonėlę, prie kurios stovi Jūsų automobilis, pradėti pilti degalus. Atsiskaitant banko mokėjimo kortele, įdėkite kortelę į kortelių skaitytuvą, mokėjimo terminalui ją nuskaičius kortelę ištraukite, pasirinkite pylimui rezervuojamą sumą, suveskite PIN kodą ir pasirinkus kolonėlę, prie kurios stovi Jūsų automobilis, pradėkite pilti degalus. Tam, kad įsipiltumėte pilną baką, pasirinkite didesnę pylimui rezervuojamą sumą. Jei į degalų baką tilps degalų už mažesnę sumą, nei rezervavote, iš Jūsų banko sąskaitos bus nurašyta tik ta degalų suma, už kurią įsipylėte degalų.

Jei už degalus mokėdamas banko mokėjimo kortele rezervuoju didesnę sumą pylimui, nei įsipilu, ar skirtumas man grąžinamas?

Taip, prieš pylimą Jūsų banko sąskaitoje yra rezervuojama pylimui pasirinkta suma, bet po pylimo iš sąskaitos yra nurašoma tik tiek, už kiek įsipylėte degalų ar įsigijote kitų produktų.

Kodėl NESTE rezervavo pinigus, bet negrąžino?

NESTE degalinėse mokėjimo terminalai veikia išankstinio apmokėjimo principu. Tai reiškia, kad:
1) Jūs visada banko sąskaitoje turite turėti pakankamai pinigų pirkimui;
2) dar prieš pylimą Jūs pasirenkate pylimui rezervuojamą sumą.

Prieš pylimą Jūs galite pasirinkti pylimui rezervuojamos sumos dydį, bet po pylimo iš sąskaitos yra nurašoma tik tiek, už kiek įsipylėte degalų ar įsigijote kitų produktų. Prieš pradedant pirkimą, pagal „Visa Europe“ ir „MasterCard International“ asociacijų taisykles atsiskaičius banko mokėjimo kortele, įvyksta momentinė rezervacija, kurią mobiliuosiuose įrenginiuose, su įjungtais mobiliais duomenimis ir naudojama banko aplikacija, galima suprasti kaip pinigų nurašymą, tačiau tai nėra pinigų nurašymas. Ne visų bankų mobiliosiose programėlėse iš karto matosi, jog po pylimo rezervacija yra nuimta, todėl klientus kviečiame pasitikrinti sąskaitą elektroninėje bankininkystėje.

Pinigai yra nurašomi tik tada, kai NESTE bankui pateikia patvirtinimą juos nurašyti. Dažniausiai tai atsitinka iškart po paslaugos suteikimo degalinėje, t.y. po degalų pylimo ar kitų produktų įsigijimo. Tačiau bankas informaciją apie reikalingą nurašymą gauna vidutiniškai per 2-3 darbo dienas. Iki to laiko, kol bankas įvykdo operacijos nurašymą iš sąskaitos, suma, už kuria įsipylėte degalų ar įsigijote kitų produktų, lieka rezervuota.

Sąskaitoje rezervuotos lėšos gali būti iki 15 darbo dienų. Jei per 15 darbo dienų bankas negauna prašymo nurašyti lėšas, rezervacija panaikinama automatiškai. Bankai lėšų rezervaciją gali panaikinti ir anksčiau, nelaukdami 15 darbo dienų, jei per banko nustatytą laikotarpį negauna operacijos patvirtinimo iš atsiskaitymo vietos arba į juos kreipėsi klientas, norėdamas ginčyti arba panaikinti rezervaciją. Jei bankas nebus gavęs nurodymo nurašyti operaciją iš sąskaitos ir jei nebus praėjęs 15 darbo dienų terminas, bankas rezervacijos nenaikins.

Rezervacija automatiškai panaikinama šiais atvejais:
a) kai yra nurašoma operacijos suma nuo kliento sąskaitos,
b) kai nėra gautas nurodymas nurašyti operaciją nuo kliento sąskaitos, tačiau yra praėjęs 15 darbo dienų terminas.

Jei a) ir b) atvejais dėl kokių nors priežasčių rezervacija nepasinaikino, tuomet klientas turi kreiptis į banką. Rezervacijos ir pinigų nurašymo taisykles nustato bankas, todėl jei elektroninėje bankininkystėje matote rezervuotą sumą, kurios neturėtų būti, prašome kreiptis į banką su prašymu rezervaciją panaikinti, nes tai gali padaryti tik jūsų bankas.

Ką daryti, jei į mokėjimo terminalą įdėjau didesnę pinigų sumą, negu tilpo į automobilio baką?

NESTE degalinėse mokėjimų terminalai grąžos neduoda. Jeigu įsipylėte degalų už mažesnę sumą, negu įdėjote į mokėjimo terminalą, maloniai prašome kreiptis į klientų aptarnavimą tel. (8 5) 212 3357 arba el. paštu korteles@neste.com. Klientų aptarnavimo specialistai patikrins Jūsų pylimo duomenis ir sutarsite, kaip bus grąžinta Jums priklausanti grąža.

Ką daryti, jei mokėjimo terminalas pinigus priėmė, bet degalai nesubėgo?

Dėl šios situacijos maloniai prašome kreiptis į NESTE klientų aptarnavimą tel. (8 5) 212 3357 arba el. paštu korteles@neste.com. Klientų aptarnavimo specialistai patikrins Jūsų pylimo duomenis ir, jei mokėjimo terminale sumokėjote, tačiau degalai nesubėgo, sutarsite, kaip bus grąžinta Jums priklausanti grąža.