Informacijos saugumas

Kaip užtikriname asmens duomenų saugumą?

„Neste“ taiko tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones ir procedūras, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Mūsų sistemos yra saugomos ir stebimos.
Visi „Neste“ darbuotojai ir rangovai yra saistomi informacijos saugumo politikos. Skatinama saugios veiklos kultūra, pavyzdžiui, reguliariai vykdant personalo mokymus. Prie sistemos ir programų, naudojamų asmens duomenims tvarkyti, gali prisijungti tik asmenys, kuriems duomenų reikia atliekant savo pareigas. 
Jeigu elektroninius duomenis „Neste“ vardu tvarko trečioji šalis, taikoma sąlyga, kad atitinkama trečioji šalis laikytųsi išsamių informacijos saugumo reikalavimų.
Jeigu asmens duomenys tvarkomi rankiniu būdu, tai atliekama šiems tikslams pritaikytose patalpose. Patalpos yra apsaugotos būtinomis fizinės apsaugos priemonėmis, tokiomis kaip įėjimo kontrolės sistemos, stebėjimo kameros.

Sugrįžti į privatumo pradinį puslapį.