Vertybės

Korporacijos NESTE vertybės

Kiekvienoje šalyje NESTE padaliniai vadovaujasi bendromis korporacijos vertybėmis. Jos sukurtos tam, kad nukreiptų įvairių šalių kompanijas ir jų darbuotojus bendra kryptimi.

Bendromis NESTE korporacijos vertybėmis savo veikloje vadovaujasi ir UAB NESTE LIETUVA bei jos darbuotojai.

NESTE yra įsipareigojusi veikti laikydamasi galiojančių teisės aktų, reglamentų bei visuotinai taikomų gero bendrovių valdymo rekomendacijų, taip pat, taikyti aukštus verslo etikos ir sąžiningumo standartus, aktyviai veikti prieš korupciją, kyšininkavimą, pinigų plovimą bei diskriminaciją.

NESTE įmonės politika kategoriškai prieštarauja verslo santykių vystymui su įmonėmis, kurios vykdo nusikalstamą veiklą, pasižymi neetišku elgesiu arba veikia šešėlinėje ekonomikoje.

 

Atsakomybė

NESTE yra patikimas darbdavys ir partneris –  įmonė, visada vykdanti savo įsipareigojimus.

Aš, NESTE darbuotojas, visada saugiai elgiuosi ir tęsiu savo pažadus.

Mes rūpinamės kitų žmonių gerove ir sauga, užtikriname, kad mūsų veikla sukels mažiausias neigiamas pasekmes gamtai ir aplinkiniams. Rūpinimasis žmonių gyvenimo kokybe – mūsų pareiga.

Atsakingai vykdau įsipareigojimus ir visada atlieku savo pareigas. Savo nuomone apie darbą dalijuosi su kolegomis, tikiuosi išgirsti ir jų nuomonę.

 

Bendradarbiavimas

Įmonėje NESTE mes pažįstame vienas kitą ir dirbame aiškioje, sąžiningoje ir atviroje aplinkoje. Mūsų konkurencinis pranašumas yra pagrįstas sugebėjimu derinti visapusišką žmonių patirtį ir idėjas priimant optimalesnius sprendimus. Todėl mes esame patrauklūs partneriai.

Aš, NESTE darbuotojas, visada maloniai elgiuosi su savo klientais, partneriais ir kolegomis. Esu sąžiningas ir atviras, nepriklausomai nuo  kultūrinių ir organizacinių skirtumų, su kuriais tenka susidurti.

Klientai yra svarbiausia mūsų partnerių dalis. Mūsų plėtros ir sėkmės pagrindas – siekis žinoti ir numatyti klientų poreikius.

Man svarbi mano komandos ir kolegų gerovė. Siekiu rodyti gerą pavyzdį kitiems.

 

Inovacijos

NESTE gamindama ir parduodama švaresnius automobilių degalus yra naftos perdirbimo pramonės lyderė. Tam būtinos specifinės žinios ir nuolatinė naujovių paieška. Savo rinkose ir veikloje mes sugebame numatyti būsimas tendencijas ir, jei reikia, greitai į jas reaguoti.

Man, NESTE darbuotojui, patinka susidurti su naujais iššūkiais. Aš noriu tobulinti savo įgūdžius ir išmokti naujų dalykų.

Mes investuojame į naujų produktų, technologijų, veiklos būdų kūrimą ir darbuotojų potencialo plėtrą. Mes skatiname žmones mąstyti naujoviškai, nes tai – naujovių pagrindas.

Aš aktyviai dalyvauju, bendradarbiauju ir bendrauju. Dalydamasis savo patirtimi padedu kurti geresnę NESTE.

 

Tobulumas

NESTE nori pasiekti pasaulinio lygio operacinę ir finansinę veiklą, kuri padėtų tapti viena geriausių naftos perdirbimo įmonių pasaulyje. Visada saugus darbas – būtina sąlyga norint šį tikslą pasiekti.

Būdamas NESTE darbuotojas aš suprantu, kaip mano darbas siejasi su didesniais įmonės tikslais ir strategija. Aš nuosekliai dirbu, kad iškelti tikslai būtų pasiekti.

Mes keliame sau didelius tikslus, o juos pasiekę pripažįstame žmonių sėkmę. Kiekvienas yra suinteresuotas dirbti kokybiškai.

Aš visada stengiuosi kuo geriau atlikti savo pareigas ir atsižvelgti į tai, kokią įtaką mano darbas daro kitiems. Aš ieškau geriausių veiklos būdų ir informacija apie juos dalinuosi su kitais, nes tai gali būti naudinga ne tik mano, bet ir kitoms komandoms.

 

Daugiau informacijos tel. (8 5) 212 3389, el.paštas neste.lietuva@neste.com