Privatumo pranešimas

1. Duomenų valdytojas 

Už jūsų duomenis atsakingas duomenų valdytojas yra įmonė, su kuria sudarėte sutartį. Lietuvoje už klientų duomenis atsakinga įmonė yra UAB „Neste Lietuva“ 

Mūsų pagrindinė buveinė:
Neste Corporation
Keilaranta
P.O. Box 95
00095 Neste, Suomija

Gatvės adresas:
Keilaranta 21, Espoo
Telefonas (bendrasis): +358 10 45811
Kitų „Neste“ buveinių kontaktinę informaciją rasite mūsų svetainėje adresu neste.com

1.1 Bendri duomenų valdytojai
Mes esame bendri duomenų valdytojai su kitomis Neste grupės įmonėmis: Neste Oyj, Neste Markkinointi Oy, Neste Eesti AS ir SIA Neste Latvija. Bendri duomenų valdytojai reiškia, kad mes kartu apibrėžiame asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Pagal bendrąjį valdymą mes tvarkome asmens duomenis šiais tikslais pagal Neste teisėtą interesą: klientų duomenų administravimą, rinkodaros duomenų administravimą, finansų administravimą, kredito kontrolę ir IT tiekimo bei paslaugų tobulinimą. Mūsų teisinė pareiga yra tvarkyti asmens duomenis siekiant užkirsti kelią arba atskleisti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, taip pat informaciją, būtiną Neste laikytis prekybos sankcijų.

2. Kokius asmens duomenis renkame?

Asmens duomenys, kuriuos renkame, priklauso nuo to, kokius mūsų produktus ar paslaugas perkate arba užsisakote. Atminkite, kad ne visos paslaugos yra prieinamos visose šalyse.

 • Asmens duomenys – renkame jūsų asmens duomenis, kai perkate mūsų produktus ir paslaugas. Šie duomenys apima jūsų kontaktinę informaciją (pvz., vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą); asmens kodą; demografinius duomenis (pvz., lytį, amžių, gimtąją kalbą, pilietybę, profesiją); finansinę ir kitą informaciją, reikalingą kredito kontrolei, įskaitant informaciją apie skolų išieškojimą (jei taikoma) ir kredito patikrinimų rezultatus. 
 • „Neste“ kortelės duomenys​ –  kortelės turėtojas ir kortelės galiojimas, kredito limitas, kortelės tipas ir informacija, reikalinga išvengti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo arba jį atskleisti, taip pat visa informacija, kurios „Neste“ reikalauja, kad būtų galima laikytis prekybos sankcijų (visada pagal vietos įstatymus).
 • „Neste“ nuolaidų kortelės duomenys –  kortelės numeris ir galiojimas, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adreso duomenys, gimimo data.
 • Sutarties ir pirkimų detalės – informacija apie jūsų sutartis, užsakymus ir pirkimus, įskaitant pirkimus naudojant „Neste“ mokėjimo priemones; sąskaitos faktūros duomenis ir susijusius mokėjimus; skambučius į mūsų klientų aptarnavimą ir kredito kontrolės bei jūsų bendravimo su mumis įrašus.
 • Mokėjimo informacija – mokėjimo priemonės ir banko sąskaitos duomenys, pavyzdžiui, reikalingi pirkiniams patvirtinti ar pinigams grąžinti, taip pat visos nuolaidos ar lojalumo kortelės duomenys. 
 • „Neste“ degalinės, „Neste Easy Wash“, „Neste Easy Fill“ –  informacija, susijusi su pirkimo operacijomis ir, priklausomai nuo paslaugos, autentifikavimui naudojama informacija, pvz., transporto priemonės valstybinis numeris. Jei degalinėje paslaugomis besinaudojančių transporto priemonių identifikavimui naudojama eilės kamera arba valstybinio numerio identifikavimo sistema, tai nurodoma atskirai atitinkamais ženklais.
 • „Neste Easy Deli“ –  autentifikavimui „Neste“ programėlėje naudojama informacija, su pirkimo ir mokėjimo operacijomis susijusi informacija.
 • „Neste“ programėlė –  informacija, pateikta registruojantis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris), naudotojo ID. „Neste“ programėlėje saugomi kortelės duomenys yra tik jūsų įrenginyje, „Neste“ serveriuose jie nesaugomi.
 • „Oma Neste“, ekstranetas – informacija, susijusi su jumis, kaip klientu ir jūsų registracija (kliento numeris, vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija, naudotojo ID); informacija, susijusi su kortelėmis, pirkiniais, jūsų veikla naudojantis paslaugomis.
 • Apsilankymai svetainėje –  kai naudojatės mūsų internetinėmis ar mobiliosiomis paslaugomis, susisiekiate su mumis per mūsų svetainę arba užsiprenumeruojate tokią medžiagą kaip naujienlaiškiai, ataskaitos ir pranešimai spaudai, pateikiate mums asmens duomenis. Renkame informaciją apie jūsų veiklą svetainėje (žr. Slapukų politika) ir informaciją apie jūsų įrenginį bei tinklo ryšį (pvz., įrenginio ID, MAC adresą ir IP adresą). 
 • Renginiai  –  informacija, kurią pateikėte registruodamiesi į renginį. 
 • Konkursai, lošimai ir žaidimai –  informacija, kurią pateikiate įvesdami, pvz., vardą, pavardę, telefono numerį, adresą ir savo atsakymus.
 • Vaizdo stebėjimas – „Neste“ mažmeninės prekybos vietose, tokiose kaip „Neste“ degalinės, „Neste Easy Deli“ parduotuvės ir „Neste Easy Wash“ plovyklos, yra stebimas vaizdas. Teritorijose gali būti tiek „Neste“, tiek „Neste“ apsaugos paslaugas teikiančių įmonių stebėjimo kameros. Vaizdas stebimas saugumui užtikrinti, skundams tirti, vagysčių ir kitų žalingų veiksmų, tokių kaip vandalizmas ir kiti veiksmai, kuriais siekiama sugadinti turtą ar pakenkti žmonėms, prevencijai ir sprendimui. Prireikus taip pat naudojame vaizdo medžiagą, kad susisiektume su transporto priemonės savininku ar turėtoju, pavyzdžiui, siekdami apsaugoti kliento turtą ar sveikatą ar kitomis išskirtinėmis aplinkybėmis. Galime naudoti išorinius paslaugų teikėjus, tokius kaip telefono numerių direktorijos, norėdami gauti prieigą prie kontaktinės informacijos

3. Kaip renkame asmens duomenis?

 • Iš jūsų​ – dažniausiai asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, kai, pavyzdžiui, kreipiatės dėl „Neste“ kortelės arba kai perkate iš mūsų produktus ar paslaugas, susikuriate naudotojo paskyrą arba dalyvaujate konkurse ar prizų traukime.
 • Iš trečiųjų šalių – įskaitant viešųjų adresų ir transporto priemonių registrus, rinkodaros partnerius, kredito reitingų agentūras, inkasavimo agentūras ir kitus mūsų partnerius. Siekdami užtikrinti, kad tvarkomi duomenys yra tikslūs, naudojame išorinių paslaugų teikėjų paslaugas, kad papildytume mums pateiktus duomenis ir juos nuolat atnaujintume. 
 • „Neste” grupės įmonės – su „Neste“ grupės įmonėmis dalijamės jūsų asmens duomenimis, susijusiais, pavyzdžiui, su finansų administravimu ir kredito kontrole.

4. Ką darome su asmens duomenimis?

Asmens duomenis renkame siekdami palaikyti santykius su klientais, pritaikyti rinkodarą jums ir kurti bei siūlyti produktus ir paslaugas.

Asmens duomenis tvarkome tik iš anksto nustatytais ir teisėtais tikslais, remdamiesi sutartimi, sutikimu, teisine prievole ar teisėtu interesu.

4.1  Produktų ir paslaugų teikimas

Tai apima užsakymo gavimą ir prekės ar paslaugos pristatymą, taip pat su užsakymu susijusių sąskaitų faktūrų apdorojimą. Jei reikia, asmens duomenis naudojame ir pradelstiems mokėjimams išieškoti. 

Duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų ir „Neste“ sutartimi ir yra būtinas iš santykių su klientais kylantiems įsipareigojimams vykdyti. Jei to reikalauja teisės aktai, prašysime jūsų sutikimo teikti kai kurias paslaugas. Tai gali būti paslaugos, kurioms reikalingi vietos duomenys. 

4.2 Kreditingumo vertinimas ir teisiniai įsipareigojimai

Vertiname jūsų kreditingumą, susijusį su užsakymu, ir nustatydami kredito limitą. Tai pagrįsta jūsų ir mūsų susitarimu. 
Naudojame kredito agentūras ir viešuosius registrus, kad įvertintume nemokumo riziką ir tikimybę, kad galėsite grąžinti skolą. Lyginame šią informaciją su sutarties, kurią ketinate sudaryti su mumis, sąlygomis. Remdamiesi šiuo vertinimu, nustatome, ar galime suteikti jums mokėjimo terminą ir kokiomis sąlygomis.

Priimdami sprendimus dėl kreditingumo atsižvelgiame į šią informaciją:

 • duomenis, kuriuos pateikėte savo paraiškoje
 • jūsų ankstesnius mokėjimus santykiuose su „Neste” ir informaciją apie galimą skolų nemokėjimą
 • mūsų naudojamų kredito reitingų agentūrų pateiktą informaciją ir viešą informaciją apie jus
 • prieš suteikdami mokėjimo terminą, galime paprašyti jūsų pateikti papildomos informacijos, pavyzdžiui, finansines ataskaitas arba globėjo sutikimą

Teisinė prievolė

Renkame duomenis, reikalingus pinigų plovimui ir teroristų finansavimui išvengti arba atskleisti, taip pat duomenis, kurių reikia tam, kad „Neste“ galėtų laikytis prekybos sankcijų (visada vadovaujamės vietos teisės aktais). Kitas teisines prievoles, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, mums nustato, pavyzdžiui, mokesčių ir apskaitos teisės aktai. 

4.3 Klientų aptarnavimas ir paslaugų tobulinimas

Įrašome klientų aptarnavimo ir kredito kontrolės skambučius, el. laiškus ir pokalbių žinutes, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus ir kitas užklausas, susijusias su mūsų produktais ir paslaugomis. Skambučių įrašus naudojame užsakymams tikrinti ir klientų aptarnavimo kokybei palaikyti bei tobulinti. Mūsų teisėtas interesas yra tobulinti savo paslaugas.

4.4 Tikslinė rinkodara

Atsižvelgdami į mūsų teisėtą interesą, renkame duomenis apie jūsų kontaktus ir bendravimą su mumis, taip pat apie jūsų pirkinius ir naudojimąsi mūsų paslaugomis, įskaitant elektronines paslaugas, tokias kaip „Neste“ programėlė ir tinklalapiai: 

 • kad geriau suprastume naudojimo tendencijas tarp klientų;
 • kad pagerintume klientų patirtį; 
 • siekdami toliau plėtoti savo paslaugas ir produktus, kad jie atitiktų klientų interesus ir poreikius;
 • norėdami teikti mūsų paslaugas ir produktus.

Analizuojame, kaip klientai naudojasi mūsų paslaugomis ir produktais, ir kaupiame naudojimo statistiką. Taip pat renkame duomenis apie jūsų veiksmus, kai gaunate mūsų rinkodaros pranešimus. 

Remdamiesi surinktais duomenimis, sukuriame profilį, kuris kuo tiksliau apibūdina jus kaip klientą, kad suskirstytume jus į įvairius segmentus pagal jūsų bendrą metinį pirkinių kiekį, pirkimo dažnumą ar, pavyzdžiui, naudojamą prekių asortimentą. Nukreipiame rinkodaros pranešimus pagal sukurtus profilius. Siūloma nauda ir pranešimo turinys priklauso nuo kliento. Taip kuriama pridėtinė vertė jums: gaunate geresnes paslaugas ir produktus, poreikius labiau atitinkančius rinkodaros pranešimus. Dėl to galime geriau patenkinti nuolat kintančius klientų poreikius ir pageidavimus.

Jūs visada turite teisę prašyti informacijos apie savo profilį ir asmens duomenis bei duomenų kategorijas, kuriomis jis grindžiamas. Jūs taip pat visada turite teisę atsisakyti gauti tokio tipo pranešimus. Neužsiimame profiliavimu, kuris sukeltų jums teisinių padarinių ar kitokių reikšmingų pasekmių, kaip aprašyta ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

4.5 Internetinė reklama 

Reklamuojame savo produktus ir paslaugas internetu, savo arba mūsų partnerių svetainėse, atsižvelgdami į mūsų teisėtą interesą. Rinkodara vykdoma naudojant tikslinius slapukus, patalpintus tinklalapiuose. Taip pat galime nukreipti rinkodarą į jus socialiniuose tinkluose remdamiesi jūsų telefono numeriu, vardu ir el. pašto adresu, jei neužblokavote rinkodaros. Taip pat galime pasitelkti rinkodaros partnerius, kurie reklamuos mūsų produktus ir paslaugas savo paslaugose ar kanaluose, tačiau iš mūsų negaus asmens duomenų. Jei norite užkirsti kelią tokiai rinkodarai arba pasinaudoti kitomis savo teisėmis, susisiekite tiesiogiai su atitinkamu rinkodaros partneriu.

4.6 Sutikimu pagrįsta rinkodara

Elektroninė tiesioginė rinkodara visada grindžiama jūsų sutikimu, o pranešimų turinys – su jūsų, kaip kliento santykiais susijusių produktų ar paslaugų kategorija. Naudojame elektroninę tiesioginę rinkodarą, pavyzdžiui, el. paštu, SMS arba tiesioginėmis žinutėmis. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, paspaudę gautoje žinutėje esančią nuorodą, pranešdami apie tai „Neste“ arba pakeisdami įrenginio nuostatas, išjungdami arba leisdami tiesioginius pranešimus.

4.7 Bendravimas su klientais 

Remdamiesi mūsų teisėtu interesu, galime siųsti jums pranešimus, susijusius su jumis, kaip mūsų klientu. Tokiuose pranešimuose gali būti informacijos ir pasiūlymų apie produktus ir paslaugas. Pranešimai gali būti siunčiami, pavyzdžiui, kaip sąskaitos faktūros priedai. Jei reikia, taip pat galime atsiųsti saugos duomenų lapus. Tam mums nereikia jūsų sutikimo. Bendravimui su klientais naudojame elektroninius kanalus, pavyzdžiui, el. paštą, SMS arba tiesiogines žinutes.

4.8 Konkurso prizų pristatymas

Jūsų asmens duomenis naudojame konkursų ar prizų traukimo prizams pristatyti. Tai pagrįsta jūsų sutikimu su konkurso sąlygomis ir taisyklėmis.

5. Kiek laiko saugome asmens duomenis?

Asmens duomenis saugosime tol, kol tai bus būtina šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Asmens duomenys automatiškai ištrinami arba anonimizuojami iš sistemų, kai pasibaigia saugojimo terminas arba nebėra pagrindo juos tvarkyti. Anoniminių duomenų saugojimui netaikomi jokie apribojimai.

 • Sutartiniai duomenys,  pavyzdžiui, ryšių su klientais duomenys, saugomi visą santykių su klientais laikotarpį. Tada jūsų klientų duomenis saugosime dar dvejus metus rinkodaros tikslais. Santykiai su klientu laikomi nutrūkusiais, jei per dvejus metus neįvyksta jokių sandorių ar kontaktų.
 • Duomenys, tvarkomi teisinių prievolių pagrindu, saugomi vietos įstatymų nustatytą laikotarpį. Asmens duomenų saugojimo terminą nustato, pavyzdžiui, apskaitos ar pinigų plovimo prevencijos teisės aktai. 
  • Vadovaudamiesi Buhalterinės apskaitos įstatymu, apskaitos įrašus, pavyzdžiui, pardavimo sąskaitas faktūras, saugome teisės aktais nustatytą terminą.
  • Remiantis kovos su pinigų plovimu teisės aktais, klientų patikrinimo ir sandorių duomenys turi būti saugomi tam tikrą terminą nuo nuolatinių santykių su klientu pabaigos. Šie duomenys apima atitinkamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą ir adresą; atstovo vardą, pavardę, gimimo datą ir asmens kodą; juridinio asmens visą pavadinimą, registracijos numerį, registracijos datą, registravimo instituciją ir juridinio asmens registruotos buveinės adresą ir, jei skiriasi, pagrindinės veiklos vietos adresą bei (jei reikia) bendrovės įstatus.
 • Šie yra teisėto intereso pagrindu tvarkomų ir saugomų asmens duomenų pavyzdžiai: paslaugų kūrimas naudojant telefono skambučių įrašus, tiesioginė rinkodara pasibaigus santykiams su klientais ir vaizdo stebėjimas mažmeninės prekybos vietose. Tokio pobūdžio duomenys saugomi tol, kol yra pagrindas juos tvarkyti. Jei klientas turi galimybę nesutikti su duomenų tvarkymu, duomenys bus ištrinti. 
 • Asmens duomenys remiantis sutikimu šiuo metu naudojami tik iš anksto nustatytais tikslais arba tol, kol atšauksite savo sutikimą. Tai apima elektroninę tiesioginę rinkodarą ir jūs visada turite teisę atšaukti savo sutikimą.

6. Kas turi prieigą prie asmens duomenų?

Prie kliento duomenų prieigą turi tik tie asmenys, kurie, vykdydami darbo užduotis, turi tvarkyti asmens duomenis. Visi šie asmenys privalo laikytis konfidencialumo.

Dalydamiesi asmens duomenimis su kitomis organizacijomis užtikriname, kad jais dalijamės tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ir kad turime tam teisėtą pagrindą. Asmens duomenimis dalijamės „Neste“ įmonių grupės viduje, taip pat su paslaugų teikėjais ir partneriais.

Neste grupės įmonės

„Neste“ grupės viduje dalijamės asmens duomenimis, kai tai būtina šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais. Dalijamės asmens duomenimis su kitomis grupės įmonėmis, pavyzdžiui, ryšium su finansų administravimu ir kredito kontrole.

IRT paslaugų teikėjai ir pardavėjai

Naudojamės kruopščiai atrinktais IRT partneriais, teikiančiais IRT sistemų naudotojų palaikymo, priežiūros ir plėtros paslaugas. 

Rinkodaros paslaugų teikėjai

Pasitelkiame kruopščiai atrinktus rinkodaros paslaugų teikėjus, ryšių paslaugų teikėjus ir žiniasklaidos agentūras, padedančius kurti rinkodaros turinį remiantis mūsų surinktais klientų asmens duomenimis. 

Klientų aptarnavimo teikėjai

Dalinamės asmens duomenimis su išoriniu paslaugų teikėju, jei jis mūsų vardu atlieka klientų aptarnavimą.

Kredito kontrolės ir kitos klientų patikrinimo paslaugos

Asmens duomenimis dalijamės su kruopščiai atrinktomis kredito reitingų agentūromis, kai vertiname jūsų užsakymus, kreditingumą ir, jei reikia, išieškodami iš jūsų pradelstus mokėjimus arba informuodami apie neapmokėtas „Neste“ sąskaitas faktūras. Jei reikia, mūsų partneriai mūsų vardu taip pat atlieka privalomus asmens patikrinimus, kad galėtume vykdyti savo, kaip mokėjimo paslaugų teikėjo, įsipareigojimus ir užkirsti kelią pinigų plovimui bei teroristų finansavimui.

Mokėjimo ir sąskaitų-faktūrų paslaugų teikėjai

Patikimi mokėjimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugų teikėjai padeda mums apdoroti mokėjimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo operacijas.

Transporto paslaugų teikėjai ir produktų teikėjai 

Asmens duomenis atskleidžiame transporto paslaugų teikėjams ir produktų tiekėjams, kad šie pristatytų klientams užsakytas prekes.

Kiti partneriai

Asmens duomenis atskleidžiame savo partneriams siekdami užtikrinti, kad, pavyzdžiui, jie suteiktų jums atitinkamas privilegijas, kai naudojatės klientų lojalumo kortele „Neste“ degalinėse. Jei reikia, taip pat atskleidžiame asmens duomenis savo partneriams išskirtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, saugodami savo klientų turtą ar sveikatą.

Valdžios institucijos

Jūsų asmens duomenis atskleidžiame institucijos prašymu, ryšium su teisminiais procesais, teismo nutartimi arba valdžios institucijų procesais.

Įsigijimai

Vykdydami verslo sutartis galime atskleisti jūsų asmens duomenis pirkėjams ir jų patarėjams.

7. Asmens duomenų siuntimas į trečiąsias šalis

Nesiunčiame ir neatskleidžiame asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų be teisinio pagrindo ir prieš tai tinkamai neapsaugoję.

Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai yra įsikūrę už Europos ekonominės erdvės ribų, todėl asmens duomenis jiems siųsime, jei tai būtina siekiant šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų.

Siųsdami asmens duomenis tokiems paslaugų teikėjams užtikriname, kad naudojame būtinas sutartines apsaugos priemones (pvz., standartines Europos Komisijos patvirtintas duomenų apsaugos sąlygas).

8. Kaip užtikriname asmens duomenų saugumą?

Darome viską, ką galime, kad jūsų duomenys būtų saugūs. Nuolatinio ir aktyvaus tobulėjimo dėka užtikriname, kad asmens duomenys išliktų saugūs.

„Neste“ taiko būtinas technines ir organizacines saugumo priemones ir procedūras, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

Visi „Neste“ darbuotojai ir rangovai yra saistomi informacijos saugumo politikos, kurioje pateikiami išsamesni nurodymai. Prie sistemos ir programų, naudojamų asmens duomenims tvarkyti, gali prisijungti tik asmenys, kuriems duomenų reikia atliekant savo pareigas. 

Jei elektroninius duomenis „Neste“ vardu tvarko trečioji šalis, „Neste“ reikalauja, kad atitinkama trečioji šalis laikytųsi išsamių informacijos saugumo reikalavimų.

Jeigu asmens duomenys tvarkomi rankiniu būdu, tai atliekama šiems tikslams patvirtintose patalpose. Patalpos yra apsaugotos būtinomis fizinės apsaugos priemonėmis, tokiomis kaip įėjimo kontrolės sistemos, stebėjimo kameros.

9. Slapukai

„Neste“ savo svetainėje naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad rinktų ir saugotų informaciją, kai lankytojai naršo svetainėje. Naudodami slapukus, mes: 

 • užtikriname, kad svetainė veiktų; 
 • geriname naudotojo patirtį, pavyzdžiui, individualizuodami turinį ir reklamas arba teikdami socialinės žiniasklaidos funkcijas;
 • renkame informaciją apie jūsų apsilankymą svetainėje, kad galėtume analizuoti duomenų srautą;
 • teikiame žiniasklaidos, reklamos ir analizės partneriams informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine. 

Kas yra slapukai?

Kai lankotės svetainėje, ji gali saugoti arba nuskaityti informaciją apie jūsų naršyklę, dažniausiai slapukų pavidalu. Ši informacija gali būti susijusi su jumis arba jūsų įrenginio nustatymais ar įrenginiu, arba ji gali būti naudojama norint pakeisti svetainę, kad ji veiktų taip, kaip tikitės. Ši informacija leidžia suteikti jums labiau individualizuotą paslaugų patirtį.

Visada galite pakeisti nustatymus arba atsisakyti priimti kai kurių tipų slapukus spustelėdami slapukų nuostatų mygtuką puslapio apačioje. Slapukų tikslas – suteikti jums labiau individualizuotą paslaugų patirtį, todėl atminkite, kad slapukų blokavimas gali turėti įtakos jūsų patirčiai internete ir mūsų teikiamoms paslaugoms.
Sužinokite daugiau apie mūsų slapukų politiką

10. Teisės, susijusios su asmens duomenimis ir kaip jomis pasinaudoti

Savo teisėmis pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) galite pasinaudoti pateikę užklausą naudodami šiame puslapyje esančią formą arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimu. Į jūsų prašymą atsakysime per 30 dienų nuo jo gavimo. Prašymas turi būti pakankamai identifikuotas. Jei jūsų prašymas yra platus arba sudėtingas, apdorojimo laikas gali prasitęsti iki dviejų mėnesių. Taip pat informuosime jus, jei negalėsime įvykdyti jūsų prašymo, pvz., ištrinti jūsų duomenų, kuriuos teisiškai privalome ar kitaip turime teisę saugoti.

Prašymus įvertinsime kiekvienu konkrečiu atveju ir prireikus paprašysime papildomos informacijos prašymui apdoroti. Turite būti pasirengę įrodyti savo tapatybę. Turite teisę kartą per metus pasinaudoti savo teisėmis nemokamai. Jei „Neste“ mano, kad prašymas yra aiškiai nepagrįstas, „Neste“ gali atsisakyti jį nagrinėti arba imti mokestį administravimo išlaidoms padengti. Jūsų prašymas ir jūsų pateikta informacija bus saugomi mūsų sistemose. 

Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę žinoti, kokius asmens duomenis tvarkome ir kaip, taip pat gauti šių duomenų kopiją. 

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Visada stengiamės, kad Jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, tačiau pastebėję, kad tvarkome pasenusius ar kitaip netikslius asmens duomenis, jūs visada turite teisę prašyti juos ištaisyti.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būri pamirštam)

Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti ištrinti asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, pavyzdžiui, jei manote, kad jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Kai tik patikrinsime jūsų užklausos tikslumą, ištrinsime jūsų duomenis, nebent turėsime juos saugoti, kad įvykdytume savo teisines, pvz., apskaitos, prievoles. Jūsų asmens duomenys bus automatiškai ištrinti iš „Neste“ sistemų pasibaigus mūsų nurodytam saugojimo laikotarpiui arba kai nebebus teisinės prievolės juos saugoti.

Teisė apriboti tvarkymą

Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti, kad apribotume asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad asmens duomenis galime tik saugoti savo IT sistemose. Kai tik patikrinsime jūsų prašymo tikslumą, nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis. 

Teisė nesutikti su tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant įprastą mūsų verslo veiklą, kai tvarkymas grindžiamas teisėtu „Neste“ interesu. Gavę Jūsų prašymą, atidžiai jį išnagrinėsime ir nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei tvarkymas nepagrįstas. „Neste“ gali atmesti jūsų prašymą, jei yra pagrįstų teisėtų priežasčių tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Elektroninės tiesioginės rinkodaros blokavimas

Turite teisę atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Lengviausias būdas tai padaryti – mūsų rinkodaros pranešimuose spustelėti mygtuką „Atsisakyti rinkodaros pranešimų“. Kol rinkodaros atsisakymas bus patvirtintas mūsų sistemose, vis tiek galite gauti rinkodaros pranešimų. Taip yra todėl, kad iš anksto suplanavome pranešimo siuntimą. 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę prašyti, kad persiųstume jums ar kitam asmeniui jūsų pateiktus duomenis plačiai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Ši teisė taikoma tik tiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikėte, kai juos rinkome remdamiesi jūsų sutikimu arba susitarimu tarp jūsų ir mūsų. Kai tik patikrinsime Jūsų užklausos tikslumą, Jūsų duomenis išsiųsime prašyme nurodytu adresu.

Teisė teikti skundą duomenų apsaugos institucijai

Tikimės, kad turėdami klausimų apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, visada su mumis susisieksite. Nepaisant to, jei manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis, nesilaikome duomenų apsaugos teisės aktų, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai (https://vdai.lrv.lt/). Galite kreiptis į savo gyvenamosios ar darbo šalies priežiūros instituciją. 

11. Siųsti „Neste“ privatumo užklausą

 • Privatus klientas - pateikti privatumo prašymą
 • Verslo klientas - pateikti privatumo prašymą
  • Formos laukelyje „Papildoma informacija“ nurodykite savo kontaktinio asmens (kas jus pažįsta „Neste“?) vardą ir pavardę. Taip galėsime lengviau rasti jūsų asmens duomenis.

  Ieškantis darbo asmuo

  • Jei dėl darbo kreipėtės per „Neste“ karjeros galimybių portalą, savo asmens duomenis galite tvarkyti per „Neste“ karjeros galimybių portalą. Savo asmens duomenis galite bet kada pakeisti, atnaujinti arba ištrinti. 
  • Įdarbinimo proceso metu galime naudoti tinkamumo testus ir (arba) vaizdo interviu. Galite prašyti mūsų paslaugų teikėjo („RecRight“ ar kito, jei pokalbį ar testą atlikote su jais) papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, atliekant tinkamumo testus ir (arba) vaizdo pokalbius. Vaizdo interviu saugomi paslaugų teikėjo nustatytą terminą. Jei reikia, galite prašyti paslaugų teikėjo  ištrinti vaizdo įrašą ir asmeninę paskyrą, išsiųsdami jiems el. laišką. Prašome teirautis neste.lietuva@neste.com kokiu paslaugų teikėjo adresu siųsti laišką  
 • Darbuotojas –  daugiau informacijos rasite „Neste“ vidaus svetainėje („Cosmos“).
 • Buvęs darbuotojas – susisiekite su savo buvusiu vadovu arba personalo skyriumi.

12. Privatumo pranešimo atnaujinimai

Apie privatumo pranešimo pasikeitimus informuosime jus mūsų svetainėje.

13. Turite klausimų apie duomenų apsaugą?

Jei turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą „Neste“ ir nerandate atsakymo šiuose puslapiuose, galite pateikti savo klausimus naudodami žemiau esančią formą arba susisiekti su „Neste“ klientų aptarnavimo tarnyba. Jei norite pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, pateikite privatumo užklausą čia.

Turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo „Neste“? Pateikite savo klausimus naudodami šią formą.

PDF icon Print Privacy notice.pdf

Jei turite papildomų klausimų apie tai, kaip „Neste“ tvarko jūsų asmens duomenis, susisiekite el. paštu - privacy@neste.com

Sugrįžti į privatumo pradinį puslapį.