Paslaugų teikėjai ir kitos suinteresuotosios šalys

Paslaugų teikėjai

„Neste“ renka ir saugo duomenis apie paslaugų teikėjus, su kuriais bendradarbiauja. Mūsų renkami duomenys apima vardus ir kontaktinę informaciją, pareigas ir įmonių pavadinimus, sutarčių pradžios datas ir kitus su veikla susijusius duomenis.

Prieš pradėdama bendradarbiauti su naujais paslaugų teikėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, „Neste“, vadovaudamasi vietos teisės aktais, taip pat tvarko duomenis, reikalingus pinigų plovimui ir teroristų finansavimui išvengti arba jiems nustatyti, taip pat informaciją, reikalingą laikytis prekybos sankcijų. Tokiais atvejais tvarkomi galutinių naudos gavėjų ir vadovybės narių asmens duomenys: vardas, pavardė, lytis, pilietybė, gyvenamoji vieta ir gimimo data bei tai, ar asmeniui taikomos prekybos sankcijos, ar jis yra politiškai pažeidžiamas asmuo (PEP). Šių asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu „Neste“ interesu pažinti savo partnerius ir užtikrinti, kad „Neste“ neužsiimtų pinigų plovimu ar kita nusikalstama ar neetiška veikla. Duomenys renkami iš pačių paslaugų teikėjų ir viešųjų duomenų bazių bei kitų šaltinių.

Jei paslaugų sutartis apima specialius įgūdžius ar sertifikatus, „Neste“ renka informaciją apie įmonės rekomendacijas, veiklos aprašymą, specialius įgūdžius ir specialias kompetencijas. Duomenys apie darbo valandas renkami įmonės lygmeniu, tačiau kartais duomenys apie asmenų darbo valandas pagal sutartį pateikiami ir „Neste“.

Duomenys saugomi tol, kol tęsiasi sutartiniai santykiai. Po to kontaktinė informacija išsaugoma galimiems būsimiems kontaktams. Veiklos aprašymai ir kiti specifinių įgūdžių ar kompetencijos įrodymai yra saugomi vidaus audito tikslais. Tik administratoriai turi prieigą prie šių duomenų.

Be to, kai kuriuos asmens duomenis turime saugoti apskaitos tikslais arba siekdami laikytis kitų vietos teisinių prievolių. Peržiūrime savo duomenų bazes, siekdami užtikrinti, kad jos būtų atnaujinamos ir jose nebūtų pasenusios ar netikslios informacijos.

Darbuotojai vietoje

Bendros statybvietės projekto vadovas privalo vesti objekte dirbančių darbuotojų sąrašą ir kas mėnesį informuoti Mokesčių administraciją apie objekte dirbančius darbuotojus ir visus nepriklausomus operatorius. Jei sutartis apima specifinius mokymus, patirtį ir specialias žinias, duomenys renkami iš subrangovo darbuotojo arba subrangovas perduoda duomenis projekto vadovui. Subrangovas turi teisę atskleisti darbuotojų asmens duomenis dėl teisinės prievolės tai padaryti. Projekto vadovas statybvietėje dirbusių asmenų duomenis saugo šešerius metus po statybvietės uždarymo.

Pirmiau minėtas asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisinėmis prievolėmis, nustatytomis šiuose Suomijos įstatymuose:

  • Mokesčių administravimo įstatymu (503//2010) 
  • Mokesčių procedūros įstatymu (1558/1995)
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (738/2002)
  • Darbuotojų komandiravimo įstatymu (447/2016)

Kitos pagrindinės suinteresuotosios šalys

Saugoma informacija apie politikoje įtakingus asmenis ir kitus mūsų veiklai svarbius žmones apima vardus ir kontaktinę informaciją. Peržiūrime savo duomenų bazes, siekdami užtikrinti, kad jos būtų atnaujinamos ir jose nebūtų pasenusios ar netikslios informacijos.

 

Sugrįžti į privatumo pradinį puslapį.