Sutarties bendrosios sąlygos iki 2021-06-21

1. UAB „Neste Lietuva“ (toliau „mes“ arba NESTE) įsipareigoja atidaryti
Jums (toliau „Klientas“) kortelių sąskaitą ir išduoti NESTE korteles,
kurias naudodamas Jūs galite atsiskaityti už degalus ir kitus produktus
NESTE degalinėse Lietuvoje bei NESTE prekės ženklu pažymėtose
degalinėse užsienyje, automobilių plovimo ar valymo paslaugas
www.neste.lt interneto puslapyje nurodytose plovyklose. Už visas
prekes ir paslaugas, pirktas pasinaudojus kortele (taip pat už prekes ir
paslaugas, pirktas užsienyje), Jūs mokate UAB „Neste Lietuva“.
2. Kortelių rūšys:
- PK1 kortelė skirta lengviesiems automobiliams. Vieno pirkimo limitas -
150 Eur. PK1 kortele galima atsiskaityti už benziną, „Neste Futura“
dyzeliną, „Neste Pro Diesel“, „Neste MY“, „AdBlue“, stiklų ploviklį ir
automobilių plovimo bei valymo paslaugas.
- PK4 kortelė skirta sunkiajam transportui. Vieno pirkimo limitas – 650
Eur. Degalinėse, kuriose įrengtos greitaeigės dyzelino pompos, vieno
pirkimo limitas – 1 500 Eur. PK4 kortele galima atsiskaityti už „Neste
Futura“ dyzeliną, „AdBlue“ir stiklų ploviklį.
- PK5 kortelė skirta sunkiajam transportui. Vieno pirkimo limitas – 650
Eur. Degalinėse, kuriose įrengtos greitaeigės dyzelino pompos, vieno
pirkimo limitas – 1 500 Eur. PK5 kortele galima atsiskaityti už „Neste
Futura“ dyzeliną, „Neste Pro Diesel“, „Neste MY“, „AdBlue“ ir stiklų
ploviklį.
3. Priimdami iš mūsų kortelę Jūs įsipareigojate saugoti ją, kad kortelė
nepatektų asmenims, neturintiems teisės ja naudotis, saugoti ją nuo
sugadinimo, elektromagnetinių laukų poveikio, o gautą PIN kodą įsiminti,
laikyti paslaptyje ir voką su kodu sunaikinti.
4. Pametę ar kitaip praradę kortelę, Jūs turite informuoti mus ir apmokėti
už viską, kas buvo pirkta mokant dingusia kortele iki vienos valandos
po pranešimo mums telefonu apie kortelės dingimą. Mes
įsipareigojame bet kuriuo paros metu priimti Jūsų pranešimus apie
prarastas korteles telefonu (8 5) 212 3357 ir per 1 valandą po
pranešimo blokuoti korteles. Jūs turite nedelsdami raštu patvirtinti
pranešimą apie prarastą kortelę.
5. Norėdami gauti kreditą patvirtinate, kad suprantate ir sutinkate, jog
kredito rizikai vertinti ir atsiradusiam įsiskolinimui valdyti būtų gauti
duomenys apie Jus, kaip nurodyta: https://www.neste.lt/lt/content/
informacija-pildantiems-anketas
6. Jei korteles perduodate naudotis savo darbuotojams, Jūs turite juos
informuoti apie asmens duomenų tvarkymą, pateikdami https://
www.neste.lt/lt/content/informacija-pildantiems-anketas nurodytą
informaciją.
7. Informacija apie tai, kaip NESTE tvarko asmens duomenis, pateikta
https://www.neste.lt/lt/sveiki-atvyke-i-neste-privatumo-svetaine.
Klientas, prieš pasirašydamas šią sutartį, privalo susipažinti su
aukščiau esančiose nuorodose pateikta informacija apie duomenų
tvarkymą.
8. Prieš pradėdami naudotis NESTE debeto kortele Jūs turite papildyti
kortelės sąskaitą. Pirmoji įmoka turi būti ne mažesnė kaip 60
Eur kiekvienai kortelei. Vėlesnių įmokų suma neribojama, tačiau
likutis kortelių sąskaitoje visą laiką turi būti teigiamas. Pinigus
reikia pervesti į vieną iš žemiau nurodytų sąskaitų:
Nr. LT08 7300 0100 0011 9901, „Swedbank“, AB;
Nr. LT76 7044 0600 0799 1918, AB SEB bankas;
Nr. LT73 4010 0424 0238 6622, „Luminor Bank“, AB.
9. Pavedime reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą ir Kliento
operacijos numerį. Atliekant pirmąjį mokėjimą nurodomas tik Kliento
juridinio asmens pavadinimas.
10. Prieš suteikiant kredito limitą ir sutarties galiojimo metu mums
paprašius, Jūs privalote pateikti balanso ir pelno (nuostolio)
ataskaitų už paskutinius ataskaitinius metus kopijas finansinei būklei
įvertinti.
11. Jei naudojate kredito kortelę, už Lietuvoje pirktus degalus ir už plovimo
bei valymo paslaugas turite sumokėti mums pagal pateiktą sąskaitą ne
vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo. Už užsienyje pirktus
degalus turite sumokėti mums eurais pagal pateiktą ataskaitą ne vėliau
kaip per 15 dienų nuo ataskaitos išrašymo. Mokėjimo pavedime reikia
nurodyti juridinio asmens pavadinimą ir Kliento operacijos numerį, kuris
nurodytas anketoje.
12. Pavėlavęs pervesti pinigus pagal šios sutarties 11 punktą,
privalote sumokėti mums 0,07% dydžio delspinigius nuo įsiskolinimo
sumos už