Žaidimas „Suomiška dovana kasdien“

  • 2020 m. gruodžio 1-30 d. atsiskaitykite už degalus NESTE programėle ir dalyvaukite žaidime išmaniajam telefonui NOKIA 5.3 laimėti.
  • Laimėtojai atsitikiniu būdu renkami kiekvieną darbo dieną. Savaitgalių ir šventinių dienų laimėtojai bus renkami kitą darbo dieną.
  • Su laimėtojais bus susisiekta programėlės registracijos metu nurodytais kontaktais.
  • Savaitės laimėtojai bus skelbiami NESTE Lietuva Facebook puslapyje kiekvieną penktadienį ir gruodžio 31 d.
  • Daugiau apie programėlę >>

Žaidimo „Suomiška dovana kasdien“ taisyklės

1.Bendrosios sąlygos

1.1. Žaidimo organizatorius – UAB „Neste Lietuva“, kodas 211472890, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius 08222 (toliau – NESTE).

1.2. NESTE žaidimas (toliau – žaidimas) vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose NESTE degalinėse.

1.3. Žaidimas vyksta 2020 m. gruodžio 1 d. – 30 dienomis (toliau – žaidimo laikotarpis).

1.4. Žaidime gali dalyvauti asmenys, sulaukę pilnametystės (toliau – dalyvis), įsipylę degalų NESTE degalinėse Lietuvoje ir už juos mokėdami NESTE mobiliąja programėle.

 

2. Prizų fondas

2.1. Dienos prizas — išmanusis „Nokia 5.3“ - 30 laimėjimų.

2.2. Prizai į pinigus nekeičiami.

 

3. Žaidimo vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos:

3.1. Norėdamas dalyvauti žaidime dalyvis turi žaidimo laikotarpiu įsipilti degalų NESTE degalinėje Lietuvoje ir atsiskaityti su NESTE mobiliąja programėle. Pylimo suma neribojama.

3.2. Dienos prizo laimėtojai burtų keliu atrenkami iš praėjusios dienos pirkėjų.

3.3. Su dienos prizo laimėtojais bus susisiekiama kitą darbo dieną po pirkimo.

3.7. Prizų laimėtojai (nurodant jų vardą, pavardę, miestą) kiekvienos žaidimo savaitės penktadienį bus skelbiami NESTE Lietuva Facebook puslapyje.

 

4.Laimėtojų nustatymas ir prizų atsiėmimas

4.1. Šių taisyklių 2.1 nurodytų prizų laimėtojai žaidimo metu bus nustatomi atsitiktinumo principu. Apie prizo laimėjimą laimėtojai bus informuojami NESTE mobilioje programėlėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.2. Prizų skaičius ir laimėtojų nustatymo eiga:

● Prizas: išmanusis telefonas „Nokia 5.3“;

● Prizų skaičius: 30;

● Laimėtojų nustatymas: kiekvieną darbo dieną iki 12 val. ištraukiamas praėjusios dienos prizo laimėtojas. Kiekvieną pirmadienį bus ištraukiami penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio dienos prizų laimėtojai.

4.3. Laimėtojai informaciją apie prizo atsiėmimą gaus mobiliojoje programėlėje nurodytu elektroniniu pašto adresu.

4.4. Prizo pristatymo būdas, laikas ir eiga bei laimėtojo vardo, pavardės, miesto viešo skelbimo sąlygos bus suderinami su kiekvienu laimėtoju asmeniškai.

4.5. Norėdami atsiimti prizą, žaidimo laimėtojai turės pateikti savo asmeninius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, registracijos adresą) prizo perdavimo aktui užpildyti.

4.6. Atsiimant prizą būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jame nurodytas vardas ir pavardė turi sutapti su prizo perdavimo akte nurodytais vardu ir pavarde. Nepateikus išvardintų dokumentų, prizas nebus išduodamas ir pretenzijos nebus priimamos.

4.7. Jei prizo laimėtojas nesureaguoja į el. laiške nurodytą informaciją apie prizo pristatymo sąlygas po laimėjimo paskelbimo arba nustatytais terminais ir sąlygomis nepasinaudoja teise į prizą / prizus, laimėtojas praranda teisę į prizą ir NESTE gali jį naudoti savo nuožiūra. Laimėtojas turi atsakyti į gauta el. laišką apie prizo laimėjimą per 7 kalendorines dienas nuo jo gavimo.

4.8. NESTE nėra atsakinga už atvejus, kai teisė gauti / panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

 

5. Asmens duomenys

5.1. NESTE tvarkys dalyvių asmens duomenis žaidimo vykdymo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, o esant dalyvio sutikimui ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.2. Žaidimo organizatorius – UAB „Neste Lietuva“, įmonės kodas 211472890, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius 08222, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais neste.lietuva@neste.com.

5.3. Informacija apie tai, kaip NESTE tvarkys dalyvių asmens duomenis, pateikiama žemiau:

5.3.1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: žaidimo vykdymas;

● Duomenų subjekto kategorija: dalyvis;

● Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, pilnametis ar ne, degalų pylimo kvitas, gyvenamosios vietos adresas (tik laimėtojo, jo pasirinkimu);

● Duomenų tvarkymo terminas: 7 dienos po prizo atsiėmimo arba po termino atsiimti prizą pasibaigimo (jei prizas neatsiimtas);

● Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutartis, kurios šalimi dalyvis tampa registruodamas savo duomenis internetinėje svetainėje;

● Duomenų pateikimo privalomumas: duomenis privaloma pateikti pagal žaidimo taisykles, jų nepateikus, NESTE negalės nustatyti, ar yra išpildytos žaidimo sąlygos, ir identifikuoti laimėtojo.

5.3.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: laimėtojų paskelbimas;

● Duomenų subjekto kategorija: laimėjęs dalyvis;

● Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, pilnametis ar ne, degalų pylimo kvitas, gyvenamosios vietos adresas (tik laimėtojo, jo pasirinkimu);

● Duomenų tvarkymo terminas: 5 metai;

● Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Sutikimas

● Duomenų pateikimo privalomumas: dalyvis privalo sutikti su jo vardo ir pavardės skelbimu.

5.3.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: buhalterinės apskaitos tvarkymas;

● Duomenų subjekto kategorija: laimėjęs dalyvis;

● Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija apie laimėtą prizą;

● Duomenų tvarkymo terminas: 10 metų;

● Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: teisinė prievolė;

● Duomenų pateikimo privalomumas: duomenys yra privalomi tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.

5.3.4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: tiesioginė rinkodara;

● Duomenų subjekto kategorija: sutikimą davęs dalyvis;

● Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, NESTE nuolaidų kortelės numeris (jei dalyvis nurodo registracijos metu);

● Duomenų tvarkymo terminas: 2 metai po sutikimo;

● Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas;

● Duomenų pateikimo privalomumas: duomenys nėra privalomi. Nepateikęs šių duomenų dalyvis neturės galimybės gauti NESTE pasiūlymų.Daugiau informacijos apie tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus duomenis rasite čia.

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės žaidimo dalyvio situacijos, taip pat susijusios su dalyvavimu žaidime, prizo atsiėmimu bei tolesniu prizo naudojimu.

6.2. NESTE nėra atsakinga už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, kurių NESTE negali kontroliuoti. NESTE nėra atsakinga už techninius sutrikimus, sistemos ar internetinės svetainės, programėlės gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis internetine svetaine, programėle.

6.3. NESTE pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar žaidimo taisykles bei sąlygas.

6.4. Skundai dėl žaidimo sąlygų pažeidimo turi būti pareikšti raštu per 7 dienas nuo skundžiamo įvykio, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikalingus įrodančius dokumentus, ir siunčiami el. paštu: neste.lietuva@neste.com

6.5. NESTE peržiūri skundus ir per 30 dienų pateikia savo atsakymą.

6.6. UAB „Neste Lietuva“ ir kitų įmonių, kurios organizuoja žaidimą, darbuotojai, t. y. UAB „Socialus marketingas”, negali dalyvauti šiame žaidime.

6.7. NESTE pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pakeitimus paskelbdama internetinėje svetainėje.