Tikslinė ir tiesioginė rinkodara

Vadovaudamiesi savo teisėtais interesais renkame duomenis toliau nurodytais tikslais apie jūsų pirkimus ir tai, kaip jūs naudojatės mūsų paslaugomis, įskaitant tokias skaitmenines paslaugas, kaip NESTE programėlė ir svetainė mobiliesiems:

 • kad geriau suprastume klientų naudojimo tendencijas;
 • kad galėtume gerinti klientų patirtį;
 • kad galėtume toliau tobulinti savo paslaugas ir produktus, atsižvelgdami į klientų interesus ir poreikius;
 • kad galėtume teikti savo paslaugas ir produktus.

 Mes analizuojame ir kaupiame statistinius duomenis apie tai, kaip mūsų klientai naudoja paslaugas ir produktus. Taip pat renkame duomenis apie jūsų veiksmus, kai gaunate mūsų rinkodaros pranešimus. Tai apima duomenis apie jūsų atidaromas nuorodas ir kiek kartų jas atidarote, taip pat informaciją apie jūsų pirkimus ir kitus veiksmus mūsų svetainėje (taip pat žr. „Slapukai“).

Remdamiesi surinktais duomenimis sukuriame profilį, kuris gana tiksliai apibūdina jus kaip klientą ir leidžia mums įtraukti jus į įvairius segmentus pagal, pavyzdžiui, jūsų metinius pirkimus, pirkimų dažnumą arba jūsų naudojamų produktų asortimentą. Tai sukuria pridėtinės vertės: jūs gausite geresnes paslaugas  ir produktus bei sulauksite geriau jūsų poreikius atitinkančių rinkodaros pranešimų. Tai taip pat leidžia mums geriau tenkinti nuolat kintančius klientų poreikius ir pageidavimus. Kiekvienam klientui taikoma tikslinė rinkodara skiriasi.

Jūs visada galite paprašyti informacijos apie savo profilį ir asmens duomenis bei duomenų kategorijas, kuriomis remiantis jis buvo sukurtas. Be to, jūs galite bet kada atsisakyti gauti tokio tipo pranešimus. Nekuriame profilio, kuris galėtų jums turėti teisinių ar kitų reikšmingų pasekmių, kaip aprašyta ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškiams, pasiūlymams, kvietimams į renginius siųsti, teirautis nuomonės apie paslaugas, kviesti dalyvauti apklausose, akcijose ir žaidimuose) mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis (telefono Nr., el. pašto adresą), vardą, pavardę ir kitus Jūsų mums pateiktus duomenis. Tai mes darome su Jūsų sutikimu. Jei esate mūsų klientas, apie duomenų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais ir apie galimybę atsisakyti tokio duomenų naudojimo informuojame Jus duomenų rinkimo metu ir galime siųsti Jums pranešimus el. paštu, jeigu tam neprieštaravote. Duodami sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (sutikdami gauti, užsisakydami ar kitaip išreikšdami savo valią gauti iš mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus), Jūs sutinkate, kad mes kreiptumėmės į Jus telefonu, el. paštu ar kitomis Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis ar kontaktais ir naudotume Jūsų kontaktinius duomenis bei kitą pateiktą informaciją (vardą, pavardę ir pan.) naujienlaiškiams, pasiūlymams, kvietimams į renginius siųsti, teirautis nuomonės apie paslaugas, kviesti dalyvauti apklausose, akcijose ir žaidimuose. Jūsų duotas sutikimas galioja mokėjimo kortelių sutarties arba mokėjimo kortelės ar kitos atsiskaitymo priemonės galiojimo metu ir iki 2 metų po jos pasibaigimo (esamiems klientams), nuolaidų kortelių naudotojų sutikimas galioja kortelės naudojimo metu ir 2 metus po paskutinio jos panaudojimo ar iki 2 metų po tiesioginės rinkodaros sutikimo pateikimo (potencialiems klientams). Jūs galite atšaukti šį sutikimą bet kuriuo metu informuodami mus neste.lietuva@neste.com. Apie šią teisę (ar kitokį jos įgyvendinimo būdą) mes visuomet pranešime Jums su kiekvienu tiesioginės rinkodaros pranešimu (jei to nepadarytume, prašome informuokite mus apie tai čia nurodytu el. paštu.).

Vykdydami asmens duomenų rinkimą tiesioginės rinkodaros tikslais mes papildomai informuojame Jus:

 • duomenų valdytojas ir jo kontaktai: UAB „NESTE LIETUVA“, P. Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, tel. (8 5) 212 3389, el. paštas neste.lietuva@neste.com;
 • duomenų tvarkymo tikslai: naujienlaiškiams, pasiūlymams, kvietimams į renginius siųsti, teirautis nuomonės apie paslaugas, kviesti dalyvauti apklausose, akcijose ir žaidimuose;
 • duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas arba teisėtas interesas;
 • asmens duomenų tvarkytojai: mūsų partneriai ar paslaugų teikėjai, kuriuos pasitelkiame pranešimams siųsti ar gautai informacijai sisteminti;
 • asmens duomenų saugojimo laikotarpis: galioja mokėjimo kortelių sutarties arba mokėjimo kortelės ar kitos atsiskaitymo priemonės galiojimo metu ir iki 2 metų po jos pasibaigimo (esamiems klientams), nuolaidų kortelių naudotojų sutikimas galioja kortelės naudojimo metu ir 2 metus po paskutinio jos panaudojimo ar iki 2 metų po tiesioginės rinkodaros sutikimo pateikimo (potencialiems klientams);
 • turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; 
 • turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą;
 • turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt); 
 • asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį;
 • neprivalote pateikti asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, jos nepateikę nesudarysite mums galimybės naujienlaiškiams, pasiūlymams, kvietimams į renginius siųsti, teirautis nuomonės apie paslaugas, kviesti dalyvauti apklausose, akcijose ir žaidimuose.