21.8.2020 - 18:00

Ką svarbu žinoti atsiskaitant banko mokėjimo kortele NESTE degalinėse?

NESTE degalinėse mokėjimo terminalai veikia išankstinio apmokėjimo principu. Tai reiškia, kad:

  • jūs visada banko sąskaitoje turite turėti pakankamai pinigų pirkimui;
  • dar prieš pylimą jūs pasirenkate pylimui rezervuojamą sumą.

Prieš pylimą jūs galite pasirinkti pylimui rezervuojamos sumos dydį, bet po pylimo nuo sąskaitos yra nurašoma tik tiek, už kiek įsipylėte degalų ar įsigijote kitų produktų.

Prieš pradedant pirkimą, pagal „Visa Europe“ ir „MasterCard International“ asociacijų taisykles atsiskaičius banko mokėjimo kortele, įvyksta momentinė rezervacija, kurią mobiliuosiuose įrenginiuose, su įjungtais mobiliais duomenimis ir naudojama banko aplikacija, galima suprasti kaip pinigų nurašymą, tačiau tai nėra pinigų nurašymas. Ne visų bankų mobiliosiose programėlėse iš karto matosi, jog po pylimo rezervacija yra nuimta, todėl klientus kviečiame pasitikrinti sąskaitą elektroninėje bankininkystėje.

Pinigai yra nurašomi tik tada, kai NESTE bankui pateikia patvirtinimą juos nurašyti. Dažniausiai tai atsitinka iškart po paslaugos suteikimo degalinėje, t.y. po degalų pylimo ar kitų produktų įsigijimo. Tačiau bankas informaciją apie reikalingą nurašymą gauna vidutiniškai per 2-3 darbo dienas. Iki to laiko, kol bankas įvykdo operacijos nurašymą iš sąskaitos, suma, už kuria įsipylėte degalų ar įsigijote kitų produktų, lieka rezervuota. Sąskaitoje rezervuotos lėšos gali būti iki 15 darbo dienų. Jei per 15 darbo dienų bankas negauna prašymo nurašyti lėšas, rezervacija panaikinama automatiškai. Bankai lėšų rezervaciją gali panaikinti ir anksčiau, nelaukdami 15 darbo dienų, jei per banko nustatytą laikotarpį negauna operacijos patvirtinimo iš atsiskaitymo vietos arba į juos kreipėsi klientas, norėdamas ginčyti arba panaikinti rezervaciją. Jei bankas nebus gavęs nurodymo nurašyti operaciją iš sąskaitos ir jei nebus praėjęs 15 darbo dienų terminas, bankas rezervacijos nenaikins. Rezervacija automatiškai panaikinama šiais atvejais: a) kai yra nurašoma operacijos suma nuo kliento sąskaitos, b) kai nėra gautas nurodymas nurašyti operaciją nuo kliento sąskaitos, tačiau yra praėjęs 15 darbo dienų terminas. Jei a) ir b) atvejais dėl kokių nors priežasčių rezervacija nepasinaikino, tuomet klientas turi kreiptis į banką.

Rezervacijos ir pinigų nurašymo taisykles nustato bankas, todėl jei elektroninėje bankininkystėje matote rezervuotą sumą, kurios neturėtų būti, prašome kreiptis į banką su prašymu rezervaciją panaikinti, nes tai gali padaryti tik jūsų bankas.