14.11.2016 - 12:19

„Neste“ – tarp pasaulio lyderių, efektyviausiai kovojančių su klimato kaita

Naujos kartos degalus iš atsinaujinančių šaltinių gaminanti „Neste“ pateko į aukščiausią – A kategorijos – „Carbon Disclosure Project“ energetikos sektoriaus sąrašą, kuriame išsirikiavo tarp pasaulio kompanijų, efektyviausiai kovojančių su klimato kaita. Iš tūkstančių bendrovių, dalyvavusių klimato kaitos programoje, į sąrašą pateko tik 193. Šis įvertinimas dar kartą pabrėžia išskirtinį „Neste“ vaidmenį gamybos veiksmus derinant su oro taršos problemomis.

„Carbon Disclosure Project“ (CDP) yra tarptautinė pelno nesiekianti organizacija, skatinanti tvarų ekonominį vystymąsi ir pristatanti vienintelę globalią sistemą, padedančią įvertinti viso pasaulio įmonių veiklos poveikį aplinkai ir gamtos ištekliams. 2016 m. daugiau nei 1000 įmonių atskleidė savo poveikio aplinkai duomenis per CDP. „Neste“ yra viena iš devynių procentų kitų įmonių, atrinktų į CDP A kategorijos sąrašą.

Į šį sąrašą pateko tik tos bendrovės, kurios efektyviausiai kovojo su klimato kaita ir tai pritaikė savo veiklose. Kiekviena bendrovė turėjo pasiekti daugiau nei 75 proc. visų galimų taškų vertinamuose aspektuose, tokiuose kaip išmetamųjų dujų – anglies monoksido, azoto oksidų ir angliavandenilių – emisijos. Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų emisijų ataskaitos turėjo būti sertifikuotos nepriklausomų trečiųjų šalių pagal patvirtintą sertifikavimo standartą ir prieinamos viešai.

Vienas iš pagrindinių „Neste“ tikslų – dar labiau sumažinti CO2 rodiklius

„Neste“ yra pasaulyje pirmaujanti dyzelino iš atsinaujinančių šaltinių gamintoja, taip pat inovatyvių sprendimų, susijusių su CO2 mažinimu aviacijos bei chemijos pramonėje, iniciatorė.

„Naujos kartos degalus gaminame iš atsinaujinančių šaltinių – biomasės, tokiu būdu efektyviai mažiname kenksmingų išmetamųjų dujų aplinkai daromą žalą ir aktyviai remiame Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Klientams pasiūlius naujos kartos dyzeliną iš atsinaujinančių šaltinių, į aplinką nepateko net 6,4 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių kenksmingų dujų. Šiuo metu mūsų pagrindinis tikslas yra padidinti šį rodiklį iki 9 mln. tonų“, – teigia Pekka Tuovinen,„Neste“ vyresnysis patarėjas, atsakingas už tvarų augimą.

„Nuoširdžiai sveikiname visas 193 kompanijas, patekusias į CDP sąrašą ir žymiai prisidedančias prie anglies dvideginio kiekio mažinimo. Šios kompanijos yra lyderės, aktyviausiai kovojančios su klimato kaita. Tuo pačiu šios įmonės skatina kitas imtis ryžtingų veiksmų mažinant aplinkos užterštumą“, – sako CDP vyriausiasis vykdomasis pareigūnas Paulas Simpsonas.

Remiantis praėjusių metų emisijų ataskaitomis, CDP A sąrašas apima keturiolika Šiaurės šalių bendrovių. Šešios (įskaitant „Neste“) yra iš Suomijos, keturios iš Švedijos, trys iš Danijos ir viena iš Norvegijos.

Išsamesnės informacijos teiraukitės
Laura Gabrilavičiūtė
Ryšių su visuomene agentūra „Nova media“
Tel. +370 620 50997
El. paštas laura.gabrilaviciute@novamedia.lt