Žaidimo taisyklės ir sąlygos

2023 m. birželio 1-30 d. dalyvaukite žaidime NESTE programėlėje, atsakykite teisingai į visus penkis klausimus ir gaukite progą laimėti šiuos prizus - „Ocean Bottle“ gertuvė, „FARE OkoBrella“ skėtis, 20 EUR vertės degalų kortelė NESTE degalams.

Atsisiųskite NESTE programėlę ir dalyvaukite žaidime:

   

Iš teisingai į visus klausimus atsakiusių dalyvių, kasdien trauksime net po du laimėtojus. Dalyviai atsakę teisingai į pateiktus klausimus kiekvieną dieną yra įtraukiami į sąrašą, kuriame kasdien automatiniu būdu bus išrinkti du laimėtojai iš tos dienos teisingai atsakiusių dalyvių.

Laimėtojai atsitiktiniu būdu bus traukiami kiekvieną dieną darbo dienomis ir savaitgaliais. Su savaitgalių ir šventinių dienų laimėtojais bus susisiekiama dėl prizo kitą darbo dieną.

Su žaidimo laimėtojais susisieksime naudodamiesi info@soma.agency el. paštu. Laišką apie laimėjimą gausite žaidimo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

__________________________________________

Žaidimo taisyklės

1.Bendrosios sąlygos

1.1. Žaidimo organizatorius – UAB „Neste Lietuva“, kodas 211472890, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius 08222 (toliau – NESTE).

1.2. NESTE žaidimas (toliau – žaidimas) vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3. Žaidimas vyksta 2023 m. birželio 1-30 dienomis (toliau – žaidimo laikotarpis).

1.4. Žaidime gali dalyvauti asmenys, sulaukę pilnametystės (toliau – dalyvis).

 

2. Prizų fondas

2.1. „Ocean Bottle“ gertuvė - viso 20 prizų.

2.2 „FARE OkoBrella“ skėtis - viso 10 prizų.

2.3. 20 EUR vertės degalų kortelė NESTE degalams visose NESTE degalinėse Lietuvoje - viso 30 prizų.

2.4. Prizai į pinigus nekeičiami.

 

3. Žaidimo vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos: 

3.1. Norėdamas dalyvauti žaidime dalyvis turi atsisiųsti NESTE programėlę ir joje užsiregistruoti. Žaidimą žaisti galima tik NESTE programėlėje. Žaidimas bus pasiekiamas NESTE programėlės skiltyje „Pasiūlymai“. 

3.2. Kiekvieną dieną du laimėtojai bus atrenkami atsitiktiniu būdu iš teisingai į visus klausimus atsakiusių tos dienos dalyvių.

3.3. Su kiekvienos dienos prizo laimėtojais bus susisiekiama kitą darbo dieną registracijos metu nurodytu el. paštu.

3.4. Svarbu - registruojantis žaidime naudokite savo NESTE programėlės paskyros vartotojo vardą / el. paštą, jie turi sutapti su žaidimo registracijos metu naudojamu el. paštu, programėlėje naudojamu el. paštu ir vartotojo vardu. Jei el. paštas nesutaps su žaidimo registracijos metu naudojamu el. paštu, programėlėje naudojamu el. paštu ir vartotojo vardu - tokiu atveju -4 ct/l nuolaida vienam pylimui su NESTE programėle liepos 4-16 dienomis pritaikyta nebus.

 

4.Laimėtojų nustatymas ir prizų atsiėmimas

4.1. Šių taisyklių 2 punkte nurodytų prizų laimėtojai žaidimo metu bus nustatomi atsitiktinumo principu. Apie prizo laimėjimą laimėtojai bus informuojami žaidimo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.2. Prizų skaičius ir laimėtojų nustatymo eiga:

● Prizas: „Ocean Bottle“ gertuvė - viso 20 prizų;

● Prizas: „FARE OkoBrella“ skėtis - viso 10 prizų;

● Prizas: 20 EUR vertės degalų kortelė NESTE degalams visose NESTE degalinėse Lietuvoje - viso 30 prizų.

● Iš viso prizų skaičius: 60;

● Laimėtojų nustatymas: kiekvieną darbo dieną atsitiktiniu būdu nustatoma po du laimėtojus. Dalyviai atsakę teisingai į pateiktus klausimus kiekvieną dieną yra įtraukiami į sąrašą, kuriame kasdien automatiniu būdu bus išrinkti du laimėtojai iš tos dienos teisingai atsakiusių dalyvių. Kiekvieną pirmadienį bus susisiekiama su penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio dienos prizų laimėtojais. 

 

4.3. Laimėtojai informaciją apie prizo atsiėmimą gaus žaidimo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.4. Prizo pristatymo būdas, laikas ir eiga bei laimėtojo vardo, pavardės, miesto viešo skelbimo sąlygos bus suderinami su kiekvienu laimėtoju asmeniškai.

4.5. Norėdami atsiimti prizą, žaidimo laimėtojai turės pateikti savo asmeninius duomenis (vardą, pavardę, registracijos adresą) prizo perdavimo aktui užpildyti.

4.6. Atsiimant prizą būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jame nurodytas vardas ir pavardė turi sutapti su prizo perdavimo akte nurodytais vardu ir pavarde. Nepateikus išvardintų dokumentų, prizas nebus išduodamas ir pretenzijos nebus priimamos.

4.7. Jei prizo laimėtojas nesureaguoja į el. laiške nurodytą informaciją apie prizo pristatymo sąlygas po laimėjimo paskelbimo arba nustatytais terminais ir sąlygomis nepasinaudoja teise į prizą / prizus, laimėtojas praranda teisę į prizą ir NESTE gali jį naudoti savo nuožiūra. Laimėtojas turi atsakyti į gautą el. laišką apie prizo laimėjimą per 7 kalendorines dienas nuo jo gavimo.

4.8. NESTE nėra atsakinga už atvejus, kai teisė gauti / panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

 

5. Asmens duomenys

5.1. NESTE tvarkys dalyvių asmens duomenis žaidimo vykdymo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, o esant dalyvio sutikimui ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.2. Žaidimo organizatorius – UAB „Neste Lietuva“, įmonės kodas 211472890, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius 08222, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais neste.lietuva@neste.com.

5.3. Informacija apie tai, kaip NESTE tvarkys dalyvių asmens duomenis, pateikiama žemiau:

5.3.1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: žaidimo vykdymas;

● Duomenų subjekto kategorija: dalyvis;

● Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, pilnametis ar ne, gyvenamosios vietos adresas (tik laimėtojo, jo pasirinkimu);

● Duomenų tvarkymo terminas: 7 dienos po prizo atsiėmimo arba po termino atsiimti prizą pasibaigimo (jei prizas neatsiimtas);

● Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutartis, kurios šalimi dalyvis tampa registruodamas savo duomenis internetinėje svetainėje;

● Duomenų pateikimo privalomumas: duomenis privaloma pateikti pagal žaidimo taisykles, jų nepateikus, NESTE negalės nustatyti, ar yra išpildytos žaidimo sąlygos, ir identifikuoti laimėtojo.

5.3.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: laimėtojų paskelbimas;

● Duomenų subjekto kategorija: laimėjęs dalyvis;

● Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, pilnametis ar ne, gyvenamosios vietos adresas (tik laimėtojo, jo pasirinkimu);

● Duomenų tvarkymo terminas: 5 metai;

● Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Sutikimas

● Duomenų pateikimo privalomumas: dalyvis privalo sutikti su jo vardo ir pavardės skelbimu.

5.3.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: buhalterinės apskaitos tvarkymas;

● Duomenų subjekto kategorija: laimėjęs dalyvis;

● Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija apie laimėtą prizą;

● Duomenų tvarkymo terminas: 10 metų;

● Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: teisinė prievolė;

● Duomenų pateikimo privalomumas: duomenys yra privalomi tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.

5.3.4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: tiesioginė rinkodara;

● Duomenų subjekto kategorija: sutikimą davęs dalyvis;

● Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;

● Duomenų tvarkymo terminas: 2 metai po sutikimo;

● Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas;

● Duomenų pateikimo privalomumas: duomenys nėra privalomi. Nepateikęs šių duomenų dalyvis neturės galimybės gauti NESTE pasiūlymų. Daugiau informacijos apie tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus duomenis rasite čia. NESTE slapukai ir privatumo politika.

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės žaidimo dalyvio situacijos, taip pat susijusios su dalyvavimu žaidime, prizo atsiėmimu bei tolesniu prizo naudojimu.

6.2. NESTE nėra atsakinga už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, kurių NESTE negali kontroliuoti. NESTE nėra atsakinga už techninius sutrikimus, sistemos ar internetinės svetainės, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis internetine svetaine.

6.3. NESTE pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar žaidimo taisykles bei sąlygas.

6.4. Skundai dėl žaidimo sąlygų pažeidimo turi būti pareikšti raštu per 7 dienas nuo skundžiamo įvykio, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikalingus įrodančius dokumentus, ir siunčiami el. paštu: neste.lietuva@neste.com

6.5. NESTE peržiūri skundus ir per 30 dienų pateikia savo atsakymą.

6.6. UAB „Neste Lietuva“ ir kitų įmonių, kurios organizuoja žaidimą, darbuotojai, t. y. UAB „Socialus marketingas”, negali dalyvauti šiame žaidime.

6.7. NESTE pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pakeitimus paskelbdama internetinėje svetainėje.