Kreditingumo vertinimas

Jūsų kreditingumui atliekant užsakymą vertinti, o jei teikiate prašymą „Neste“ kortelei gauti – jūsų kredito limitui nustatyti. Tai sutartyje numatytas reikalavimas: turime įvertinti jūsų kreditingumą prieš patvirtindami susitarimą su jumis. 

  • Automatinis sprendimų priėmimas: Suomijoje, vertindami jūsų kreditingumą, pasitelkiame automatinį sprendimų priėmimą. Bendrovės plačiai naudoja kredito reitingų procesus teisingesniems ir labiau informuotiems sprendimams dėl skolinimo priimti. Kredito įstaigų ir viešųjų įrašų pagalba įvertiname skolos negrąžinimo riziką ir jūsų mokumo tikimybę. Ši informacija palyginama su susitarimo, kurį ketinate su mumis sudaryti, sąlygomis. Priklausomai nuo vertinimo rezultatų, nusprendžiame, kokiomis sąlygomis ir ar iš vis suteiksime jums kreditą. 
  • Priimdami sprendimus dėl jūsų kreditingumo, atsižvelgiame į šią informaciją:
    • Informaciją, kurią mums pateikėte savo prašyme
    • Informaciją apie mokėjimus praeityje ir galimą skolų negrąžinimą jūsų ankstesniuose sandoriuose su „Neste“
    • Informaciją, kurią turi mūsų kredito reitingų agentūros, taip pat viešuosius įrašus
    • Galime paprašyti pateikti papildomą informaciją prieš suteikdami kreditą. Tai gali būti, pavyzdžiui, jūsų finansų išrašas arba interesų globėjo sutikimas.