Kokios jūsų teisės?

BDAR suteikiamos teisės asmenims.

Teisė susipažinti su jūsų asmens duomenimis 

Turite teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, gauti informaciją apie tai, kaip juos tvarkome, taip pat gauti šių duomenų kopiją. 

Teisė reikalauti ištaisyti neteisingą informaciją apie jus

Stengiamės nuolat naujinti jūsų asmens duomenis, tačiau jei pastebėjote, kad mūsų tvarkomi duomenys yra pasenę ar neteisingi, visada turite teisę reikalauti juos ištaisyti. 

Teisė ištrinti (teisė būti pamirštam)

Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, galite pasinaudoti šia teise, jei manote, kad mums nebereikia jūsų asmens duomenų tikslams, nurodytiems šiame privatumo pranešime. Patvirtinę jūsų prašymą, duomenis ištrinsime, nebent jie reikalingi mūsų teisiniams (pvz., apskaitos) įsipareigojimams vykdyti. Bet kuriuo atveju, jūsų asmens duomenys bus automatiškai pašalinti iš „Neste“ sistemų pasibaigus jų saugojimo laikotarpiui

Teisė apriboti tvarkymą

Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad su jūsų asmens duomenimis neatliksime jokių veiksmų, bet ir toliau saugosime juos mūsų IT sistemose. Patvirtinę jūsų prašymą, nutrauksime duomenų apdorojimą. 

Teisė nesutikti 

Turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros spustelėję prenumeratos atsisakymo nuorodą, kurią pateikiame visuose jums siunčiamuose rinkodaros pranešimuose.

Taip pat turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kurį atliekame teisėtais veiklos interesais, aprašytais šiame privatumo pranešime. Gavę jūsų prašymą, atidžiai jį įvertinsime ir nutrauksime jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei jis iš tiesų yra nepagrįstas. 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę prašyti, kad persiųstume jums ar kitam asmeniui jūsų pateiktus duomenis plačiai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Ši teisė taikoma tik tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte mums sutikimo arba sutarties su jumis pagrindu. Patvirtinę jūsų prašymą, perduosime jūsų duomenis į nurodytą vietą. 

Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Tikimės, kad turėdami klausimų apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, visada su mumis susisieksite. Nepaisant to, jei manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis, nesilaikome duomenų apsaugos įstatymo, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Konkrečiai, galite kreiptis į šalies, kurioje gyvenate ar dirbate, priežiūros instituciją.