Kaip saugome jūsų duomenis?

 

NESTE yra įgyvendinusi atitinkamas technines priemones ir organizacinę saugumo politiką bei tvarką, skirtas saugoti asmens duomenis ir informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

Kiekvienam NESTE darbuotojui ir rangovui taikoma informacijos saugumo politika, papildyta išsamesnėmis instrukcijomis. Prieiga prie sistemų ir programų, naudojamų asmens duomenų tvarkymui, gali būti suteikta tik tiems darbuotojams, kuriems duomenys reikalingi savo darbui atlikti. Pasitelkdama trečiąsias šalis elektroninių duomenų prieglobai jos vardu, NESTE reikalauja, kad šios šalys atitiktų visapusiškus informacijos saugumo reikalavimus.

Atliekant asmens duomenų tvarkymą rankiniu būdu, jis vyksta tam skirtose patalpose. Patalpos yra apsaugotos pakankamomis fizinėmis priemonėmis, tokiomis kaip prieigos kontrolės sistemos ir stebėjimo kameros.