Verslo kontaktai

Renkame šiuos mūsų įmonių klientų atstovų duomenis:

  • Kontaktinę informaciją, pvz., vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį
  • Su profesija susijusius duomenis, pvz., įdarbinančios įmonės pavadinimą
  • Klientų aptarnavimo pokalbių įrašus. Gavę jūsų leidimą, renkame informaciją apie jūsų buvimo vietą, kad užtikrintume geresnį klientų aptarnavimą.
    • Visus įrašus saugome ne ilgiau kaip dvejus metus.
  • Duomenis apie rinkodaros ir klientų aptarnavimo veiksmus, sutikimus ir draudimus.
  • Informaciją, reikalingą užkirsti kelią pinigų plovimui, kovoti su teroristų finansavimu, taip pat laikytis ekonominių sankcijų (visada laikantis vietos įstatymų).

Jei nenurodyta kitaip, renkame ir naudojame jūsų duomenis mūsų veiklos intereso (t. y. valdyti ryšius su jūsų darbdaviu) pagrindu. Po bendravimo su klientu informacija išsaugoma kaip galimo būsimo kliento informacija. Mes peržiūrime kontaktų duomenų bazes siekdami jas atnaujinti ir išvengti senos ar netikslios informacijos saugojimo mūsų klientų kontaktų duomenų bazėje.

Paslaugų teikėjai
NESTE renka ir saugo informaciją apie įmonei dirbančius paslaugų teikėjus. Mes renkame vardo ir kontaktinę informaciją, pareigas, įmonės pavadinimą, pradžios datą ir kitą mums teikiamą su verslu susijusią informaciją. Jeigu bendravimas apima paslaugą, kuriai būtini specialūs įgūdžiai ar sertifikatai, NESTE renka informaciją apie įmonės aprašymus, specialiuosius įgūdžius ar kompetencijas. Informacija apie darbo valandas paprastai renkama įmonės lygiu, tačiau kartais teikiama NESTE asmeniniu lygiu, atsižvelgiant į sutartį.
 
Informaciją saugome susijusio bendravimo laikotarpiu. Po to kontaktinė informacija saugoma galimam bendravimui ateityje. Gyvenimo aprašymai ir kiti specialiųjų įgūdžių ar kompetencijų įrodymai saugomi vidinio audito tikslais. Prieigą prie jų turi tik pagrindinis naudotojas. Taip pat privalome saugoti tam tikrą informaciją buhalterijos tvarkymo tikslais arba atsižvelgiant į kitus vietos teisinius įpareigojimus. Mes peržiūrime duomenų bazes siekdami jas atnaujinti ir išvengti senos ar netikslios informacijos saugojimo duomenų bazėse.
 
Kiti svarbūs akcininkai
Iš asmenų, kurie laikomi svarbiais NESTE verslui, pvz., politinę įtaką turintys asmenys, mes saugome vardą ir kontaktinę informaciją. Mes peržiūrime duomenų bazes siekdami jas atnaujinti ir išvengti senos ar netikslios informacijos saugojimo duomenų bazėse.