Ar siunčiame asmens duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų?

Nesiunčiame ir neatskleidžiame asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų be teisinio pagrindo. Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai yra įsikūrę už Europos ekonominės erdvės ribų, todėl asmens duomenis jiems siųsime, jei tai būtina siekiant šiame privatumo pranešime nurodytų tikslų. Siųsdami asmens duomenis šiems paslaugų teikėjams, užtikriname, kad būtų naudojamos atitinkamos sutartimis įtvirtintos apsaugos priemonės (vadinamosios Standartinės duomenų apsaugos sąlygos, patvirtintos ir platinamos Europos Komisijos).