Ar mes dalinamės jūsų asmens duomenimis?

Prieigą prie kliento duomenų turi tik asmenys, privalantys tvarkyti asmens duomenis savo užduotims atlikti. Tokie asmenys laikosi slaptumo įsipareigojimo.

Dalindamiesi asmens duomenimis su kitomis organizacijomis, užtikriname, kad dalijamės jais tam, jog įvykdytume šiame privatumo pranešime nurodytus tikslus ir visada užtikriname, kad tam turime teisinį pagrindą. Organizacijos – tai kitos NESTE grupės įmonės, paslaugų teikėjai ir mūsų partneriai. Toliau pateikiame paslaugų teikėjų ir kitų organizacijų, su kuriomis dalijamės asmens duomenimis, aprašymus.

NESTE grupės įmonės

Dalinamės asmens duomenimis NESTE grupėje, kai to reikia siekiant tikslų, nurodytų šiame privatumo pranešime. Pavyzdžiui, finansiniam administravimui ir skolų valdymui vykdyti, turime dalintis asmens duomenimis su kitais grupės nariais.

IRT paslaugų teikėjai ir tiekėjai

Pasitelkiame kruopščiai atrinktus IRT partnerius IT palaikymui, techninei priežiūrai ir plėtrai. 

Rinkodaros paslaugų ir klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai

Pasitelkiame kruopščiai atrinktus skaitmeninės rinkodaros paslaugų teikėjus, ryšių paslaugų teikėjus ir žiniasklaidos agentūras, padedančius teikti rinkodaros turinį remiantis mūsų surinktais klientų asmens duomenimis. 

Skolų valdymo ir kitos išsamaus patikrinimo paslaugos

Dalinamės asmens duomenimis su kruopščiai atrinktomis kredito agentūromis, kad įvertintume jūsų užsakymus, kreditingumą ir, jei reikia, atgautume iš jūsų vėluojančius mokėjimus arba paskelbtume NESTE nesumokėtas skolas. Prireikus, mūsų partneriai taip pat atlieka privalomus asmenų patikrinimus mūsų vardu, leidžiančius mums vykdyti savo, kaip mokėjimo paslaugų teikėjo, įsipareigojimus kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.

Mokėjimo ir sąskaitų - faktūrų paslaugų teikėjai

Mūsų patikimi mokėjimo ir sąskaitų-faktūrų paslaugų partneriai padeda mums užbaigti sandorius su jumis.

Transporto paslaugų ir produktų tiekėjai

Atskleidžiame asmens duomenis transporto paslaugų teikėjams ir produktų tiekėjams, kai tai būtina klientų užsakymams vykdyti, pavyzdžiui, užsakytiems produktams klientams pristatyti. 

Kiti partneriai

Pavyzdžiui, savo partneriams atskleidžiame asmeninius duomenis, kad jie suteiktų jums atitinkamas privilegijas, naudojantis klientų lojalumo kortele NESTE degalinėse. Taip pat, jei reikia, savo partneriams atskleidžiame asmeninius duomenis išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., saugodami savo klientų turtą ar sveikatą.