NEXBTL

NEXBTL – technologija, naudojama aukštos kokybės dyzelinui iš atsinaujinančių šaltinių gaminti

Mes sukūrėme NEXBTL technologiją, kuri yra skirta dyzelino gamybai iš atsinaujinančių šaltinių. Dyzelinas, pagamintas pagal NEXBTL technologiją, gali padėti vartotojams sumažinti neigiamą jų automobilio poveikį aplinkai.

Dyzelinui pagal NEXBTL technologiją gaminti naudojame 100 proc. atsinaujinančių šaltinių. Tai – lengvas būdas sumažinti automobilių išmetamų teršalų kiekį ir padidinti transporto sektoriuje naudojamos energijos iš atsinaujinančių išteklių dalį.

 

 

Transportui

Mažas išmetamų teršalų kiekis yra pagrindinis dyzelino, pagaminto pagal NEXBTL technologiją, privalumas. Jo cheminę sudėtį galima palyginti su iškastinio kuro sudėtimi. Jis funkcionuoja taip pat kaip iš naftos pagamintas dyzelinas. Naudojant iš atsinaujinančių šaltinių pagal NEXBTL technologiją pagamintą dyzeliną galima sumažinti transporto priemonių priežiūros ir išlaikymo kaštus. Be to, esant mažesniam išmetamų teršalų kiekiui, galima pagerinti oro kokybę. Tad dyzelinas, pagamintas pagal NEXBTL technologjią, yra puiki alternatyva, pavyzdžiui, miesto autobusų naudojamiems degalams.

 

Platintojams

Iš atsinaujinančių šaltinių pagal NEXBTL technologiją pagamintas dyzelinas yra tinkamas ne tik visiems varikliams, bet ir egzistuojančiai infrastruktūrai. Produktas gali būti maišomas ir paskirstomas naudojantis turima infrastruktūra nuo perdirbimo gamyklos iki degalinių ir galutinio vartotojo. NEXBTL yra ekonomiškai efektyvus sprendimas, galintis padėti įgyvendinti įsipareigojimus dėl biodegalų vartojimo.

 

Perdirbėjams

Dyzelino, pagaminto iš atsinaujinančių šaltinių pagal NEXBTL technologiją, perdirbėjams nauda yra akivaizdi. Maišymo galimybės leidžia vienu nesudėtingu žingsniu pagerinti netgi sunkesnį, mažesnį cetaninį skaičių turintį dyzeliną. Kadangi NEXBTL yra visiškai suderinamas su esama infrastruktūra, jai nereikalingos papildomos investicijos.

Kai vadiname pagal NEXBTL technologiją pagamintą dyzeliną aukščiausios klasės dyzelinu, jį palyginame ne tik su esamomis bioalternatyvomis. Pagal NEXBTL technologiją pagamintas dyzelinas pralenkia ir įprastą biodyzeliną, ir dyzeliną, pagamintą iš naftos tiek savo poveikiu atomobilio varikliui, tiek įtaka aplinkai.

 

Tinkamas visiems dyzeliniams varikliams

Iš atsinaujinančių šaltinių pagal NEXBTL technologiją pagamintas dyzelinas atitinka griežčiausius automobilių gamintojų reikalavimus. Jis visiškai suderinamas su visais moderiniais dyzeliniais automobilių, autobusų, sunkvežimių ir ne kelių mašinų varikliais. Be to, jį galima transportuoti naudojantis esama infrastruktūra.
Dėl savo cheminės sudėties, panašios į iškastinį kurą, pagal NEXBTL technologiją pagamintas dyzelinas tinka maišyti su įprastu dyzelinu.