Mažesnė emisija

Naudojant NEXBTL - dyzeliną, pagamintą iš 100 proc. atsinaujinančių šaltinių - gali 90 proc. sumažėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos (palyginti su iškastiniu dyzelinu). Be to, NEXBTL gali padėti sumažinti teršalų, turinčių neigiamą poveikį oro kokybei, emisijas. Todėl - tai puiki alternatyva, pavyzdžiui, miestų autobusų naudojamiems degalams, galinti padėti pagerinti oro kokybę.

 

 

Mokslininkų studijos ir tyrimai parodė, kad naudojant iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą dyzeliną NEXBTL (palyginti su įprastu dyzelinu, kurio sudėtyje nėra sieros) kenksmingų medžiagų emisijos reikšmingai sumažėja*:

  • Išmetamų smulkiųjų kietųjų dalelių - 33 proc. Kietųjų dalelių taip pat sumažėja;
  • Azoto oksidų - 9 proc.;
  • Angliavandenilių - 30 proc.;
  • Smalkių - 24 proc.;
  • Poliaromatinių angliavandenilių taip pat sumažėja.

*Duomenys paremti atradimais, paskelbtais daugiau nei 40 mokslinių publikacijų apie iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą dyzeliną NEXBTL ir degalus, pagamintais hidrinant augalinį aliejų ar gyvulinės kilmės riebalus, atlikus testus naudojant iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą dyzeliną NEXBTL.