Mažesnė emisija

Naudojant pagal NEXBTL technologiją iš 100 proc. atsinaujinančių šaltinių pagamintą dyzeliną gali 90 proc. sumažėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos (palyginti su įprastu dyzelinu). Be to, pagal NEXBTL technologiją pagamintas dyzelinas gali padėti sumažinti teršalų, turinčių neigiamą poveikį oro kokybei, emisijas. Todėl - tai puiki alternatyva, pavyzdžiui, miestų autobusų naudojamiems degalams, galinti padėti pagerinti oro kokybę.

 

 

Mokslininkų studijos ir tyrimai parodė, kad naudojant iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą dyzeliną (palyginti su įprastu dyzelinu, kurio sudėtyje nėra sieros) kenksmingų medžiagų emisijos reikšmingai sumažėja*:

  • Išmetamų smulkiųjų kietųjų dalelių - 33 proc. Kietųjų dalelių taip pat sumažėja;
  • Azoto oksidų - 9 proc.;
  • Angliavandenilių - 30 proc.;
  • Smalkių - 24 proc.;
  • Poliaromatinių angliavandenilių taip pat sumažėja.

*Duomenys paremti atradimais, paskelbtais daugiau nei 40 mokslinių publikacijų apie iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą dyzeliną ir degalus, pagamintus hidrinant augalinį aliejų ar gyvulinės kilmės riebalus, atlikus testus, naudojant iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą dyzeliną.