D. U. K.

Ar galima mineralinę alyvą maišyti su visiškai sintetine?

Alyvas, kurios yra bendrosios paskirties ir atitinka tas pačias kokybės klasifikacijas, galima maišyti vieną su kita, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra vienafunkcės ar daugiafunkcės, mineralinės ar visiškai sintetinės.

 

Ar galima maišyti benzininių variklių alyvą su dyzelinių variklių alyva, pavyzdžiui, NESTE CITY PRO su NESTE DIESEL?

 Skirtingos paskirties alyvos, pavyzdžiui, benzininių ir dyzelinių variklių, maišyti nepatartina. Pats patikimiausias būdas užtikrinti kokybę – naudoti vienos rūšies alyvą visą laiką, kol ją reikės keisti.
 

Kokie veiksniai lemia alyvos išeigą?

Alyvos išeiga daugiausia priklauso nuo variklio techninės būklės, naudojamos alyvos klampumo, bazinės alyvos garuojamumo, įpiltos alyvos kiekio ir vairavimo stiliaus. Skystos alyvos paprastai sunaudojama daugiau negu tirštos. Skysta alyva lengviau prasiskverbia pro tarpus į degimo kamerą, taip pat išteka iš variklio, jeigu sandarikliai nepakankamai sandarūs.
 
Vairavimo stilius daugiausia lemia alyvos išeigą, jeigu variklis veikia normaliai ir yra tvarkingas, bei naudojama kokybiška alyva. Intensyviau alyva naudojama tada, kai važiuojama visu greičiu ir dažnai stabdoma varikliu. Tokiu atveju alyva įkaista, suskystėja ir esant sumažėjusiam slėgiui gausiai teka pro tarpus į degimo kamerą. Kartais ilgai važinėjant mieste į alyvą patenka degalų, kurie per ilgesnes keliones, kai darbinė temperatūra būna aukštesnė, greitai išgaruoja. Dėl to atrodo, kad alyvos sunaudojama daugiau. Tokiu atveju patartina patikrinti alyvą nuvažiavus apie 100 km kelio atkarpą.
 

Ar vienos alyvos išeiga gali būti didesnė negu kitos?

Skystos alyvos sunaudojama daugiau negu tirštos. Tai dėsninga, bet būna ir kitaip. Pavyzdžiui, vietoje vienos alyvos rūšies ėmus naudoti kitą, per pirmąjį inetervalą tarp alyvos keitimų išeiga gali būti didesnė. Be to, naujas variklis paprastai sunaudoja daugiau alyvos negu įprastai. Apskritai variklis turi sunaudoti tam tikrą alyvos kiekį net naudojant aukščiausios kokybės alyvą.
 

Kaip dažnai turi būti keičiama variklių alyva?

Alyva turi būti keičiama neviršijant automobilių gamyklos nustatyto kilometrų skaičiaus. Važinėjant žiemą, važiuojant trumpus atstumus ir tokiomis sąlygomis, kai daug dulkių ir pan., laiko intervalai, kol reikės keisti alyvą, bus trumpesni. Dažnesnis alyvos keitimas – tai pats pigiausias būdas pailginti variklio naudojimo laiką.
 

Kodėl reikia keisti alyvą?

Naudojama alyva palaipsniui netenka pirminių savybių ir užsiteršia. Keičiant alyvą iš variklio pašalinami teršalai. Efektyvios variklių alyvos paskirtis –palaikyti jį švarų, apsaugoti nuo korozijos, sumažinti dėvėjimąsį. Be to, dėl efektyvios alyvos variklis ir katalizatoriai išlieka geros techninės būklės,pailgėja jų naudojimo laikas. Dėl to sumažėja kenksmingų išmetamųjų medžiagų kiekis, sunaudojama mažiau degalų.
 

Ar galima stabdžių skystį NESTE JARRUNESTE maišyti su kitais stabdžių skysčiais?

Stabdžių skystį NESTE JARRUNESTE galima maišyti su kitais stabdžių skysčiais, atitinkančiais klasifikacijas DOT 3 ir DOT 4.

 

Daugiau informacijos tel. (8 5) 212 3219, el. paštu info@balticlube.com